07
Οκτ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ. Καλατζιδάκη Ευστρατίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 15:00 - 16:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο: Ευστράτιος Καλατζιδάκης


Τίτλος: Vincenzo Latina: Οι ανακατασκευές του παρελθόντος
Title: Vincenzo Latina: Reconstructions of the past


Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 15.00 μ.μ.
 

Εξεταστική Επιτροπή

Καθηγητής: Νικόλαος Σκουτέλης
Αναπληρωτής Καθηγητής: Αλέξιος Τζομπανάκης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Αμαλία Κωτσάκη


Περίληψη

Αφετηρία αυτής της έρευνας αποτελεί το έργο του ιταλού αρχιτέκτονα Vincenzo Latina. Το στοιχείο που ώθησε την αναζήτηση για τον συγκεκριμένο αρχιτέκτονα ήταν η σχεδιαστική του λογική, ο τρόπος σκέψης του και οι επεμβάσεις του στο ιστορικό κέντρο των Συρακουσών όπου ανέπτυξε τη δική του ξεχωριστή προσέγγιση της ιστορικής πόλης - γενέτειράς του. Η  παρούσα ερευνητική εργασία αποτελεί την μελέτη αυτού του διαλόγου που πραγματοποιεί ο Vincenzo Latina με την ιστορική πόλη. Αρχικά παρουσιάζονται οι διαφορετικές πτυχές της ζωής του Vincenzo Latina: οι σπουδές του, το πεδίο εργασίας του καθώς και οι επιρροές στο έργου του. Τα τρία αυτά στοιχεία συντελούν στην ολοκλήρωση του χαρακτήρα του και στην διαμόρφωση της αρχιτεκτονικής του. Τέλος, πραγματοποιείται η μετάβαση στο υλοποιημένο έργο του αρχιτέκτονα, όπου αναλύονται τρία έργα του στο ιστορικό κέντρο των Συρακουσών, στο νησί της Ορτυγίας.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012