07
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Κωνσταντίνας Χασιώτη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα07/10/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΧΑΣΙΩΤΗ………………………………………

Αριθμός Μητρώου: 2014010134        ………………………………………

 

 

Θέμα

 

Τίτλος στα Ελληνικά: ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΧΩΡΙΣ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ CAD NX                        ………………………………………

Τίτλος στα Αγγλικά: DESIGN AND DEVELOPMENT OF MRL ELEVTOR WITH CAD SOFTWARE

………………………………………

 

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:                   κος ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ ………………………………………

Πρώτο Μέλος: κος ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ                 ………………………………………

Δεύτερο Μέλος: κος ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗΣ                   …………………………………….

 

 

 

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 

Αντικείμενο μελέτης της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο(MRL) και πιο συγκεκριμένα η κατασκευή του μηχανολογικού συστήματος από το οποίο αποτελείται ο ανελκυστήρας στο σχεδιαστικό πρόγραμμα SIEMENS NX. Ο συγκεκριμένος ανελκυστήρας είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον διότι εγκαθιστάται σε πολυκατοικίες οι οποίες δεν έχουν τον κατάλληλο χώρο που απαιτεί ένας ανελκυστήρας.

Στο πρώτο μέρος της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή γενικότερα για την εξέλιξη των ανελκυστήρων ενώ στο δεύτερο μέρος γίνεται εμβάθυνση στον ανελκυστήρα χωρίς μηxανοστάσιο. Έπειτα παρουσιάζεται ο λεπτομερής σχεδιασμός του ανελκυστήρα στο πρόγραμμα SIEMENS NX αφού αρχικά γίνεται παρουσίαση των εξαρτημάτων(parts) και στη συνέχεια παρουσίαση συναρμολόγησης του ανελκυστήρα (assembly). Επίσης, με motion simulation θα αποδωθεί κίνηση στο έργο που σχεδιάστηκε.Τέλος,θα γίνει περιγραφή των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από την διαδικασία του σχεδιασμού και θα δωθεί απάντηση στο ερώτημα εάν το συγκεκριμένο είδος

 

ανελκυστήρα είναι πιο ωφέλιμο από τα υπόλοιπα.

………………………………………

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

 

The object of the present dissertation is the elevator without engine room (MRL) and more specifically the construction of the mechanical system that consists of the elevator in the design program SIEMENS NX. This particular elevator is particularly interesting because it is installed in apartment buildings that do not have the appropriate space required by an elevator.

In the first part of the work there is an introduction in general for the evolution of the elevators while in the second part there is a deepening of the elevator without engine room. Then the detailed design of the elevator is presented in the SIEMENS NX program after first the parts are presented and then the elevator assembly is presented. Also, motion simulation will give movement to the project that was designed. Finally, a description of the results obtained from the design process will be given and the question will be answered whether this type of elevator is more beneficial than the rest.

………………………………………

 

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             07/10/2020………………………………………

 

Ώρα:                                      10-10:30 π.μ………………………………………

 

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/5222137990?pwd=Y2pITlNSRnlnaG1pb1dmQzZvQ3JyZz09

 

Κτίριο:                    ………………………………………

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012