09
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μαρίας Αμαλίας Λουφαρδάκη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα09/10/2020 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Μαρία Αμαλία Λουφαρδάκη

Αριθμός Μητρώου:              2013010050

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Ανάλυση κύκλου ζωής για ηλεκτροκίνητα  οχήματα

Τίτλος στα Αγγλικά:            Life cycle assessment for electric vehicles

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Παπαευθυμίου Σπυρίδων      

Πρώτο Μέλος:                        Κονσολάκης Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος:          Αραμπατζής Γεώργιος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Η ανάγκη για ανεξαρτητοποίηση από τα ορυκτά καύσιμα, καθώς και η ανάπτυξη φιλικότερων προς το περιβάλλον τρόπων αυτοκίνησης, έχει οδηγήσει στην δημιουργία της ηλεκτροκίνησης. Στην παρούσα διπλωματική εργασία, θα εξετασθεί μέσω της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής κατά πόσο είναι μια φιλικότερη λύση προς το περιβάλλον σε σχέση με τις υπάρχουσες, δίνοντας έμφαση στις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Επιπλέον, θα διερευνηθεί η ύπαρξη και ετοιμότητα των κατάλληλων υποδομών για την μαζική υιοθέτηση της. Επιπρόσθετα, θα διευκρινιστούν τα κύρια πλαίσια που πρέπει να εξετασθούν σε μια Ανάλυση Κύκλου Ζωής για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και καταληκτικά, θα γίνει σύγκριση μεταξύ των ηλεκτρικών οχημάτων και των συμβατικών αυτοκινήτων με μηχανές εσωτερικής καύσης, υπό την σκοπιά της Ανάλυσης του Κύκλου Ζωής.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

The need for independence from fossil fuels, as well as the development of more environmentally friendly ways of driving, has led to the electrification of transports. In this thesis, it will be examined through Life Cycle Analysis whether it is a more environmentally friendly solution than the existing ones, with emphasis on greenhouse gas emissions. In addition, the existence and readiness of the appropriate infrastructure for its mass adoption will be investigated. Furthermore, the main frameworks to be considered in a Life Cycle Analysis for electric cars will be clarified, and a comparison will be made between electric vehicles and conventional cars with internal combustion engines, in the aspect of the Life Cycle Analysis.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             09/10/2020

Ώρα:                       11.00​​​​​​​

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012