08
Οκτ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Ηλία Παντελή, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα08/10/2020 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ………………………………………

Αριθμός Μητρώου:              2016019016………………………………………

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:    Ανάλυση ικανοποίησης των Ασκούμενων Μονάδων στο Πεδίο Βολής Κρήτης με τη μέθοδο της Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με Ασαφή Σύνολα και του μοντέλου του Kano. ………………………………………

Τίτλος στα Αγγλικά:     Satisfaction Analysis of the Training Forces at the NATO Missile Firing Installation of Crete based on the fuzzy set/Qualitative Comparative Analysis method and the Kano Quality Mode ………………………………………

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Δρ. Τσαφαράκης Σ.………………………………………

Πρώτο Μέλος:              Δρ. Ματσατσίνης Ν.………………………………………

Δεύτερο Μέλος:   Δρ. Γρηγορούδης Ε.           …………………….………….……

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: 

Στην παρούσα εργασία πραγματευόμαστε την Ανάλυση ικανοποίησης των Ασκούμενων Μονάδων στο Πεδίο Βολής Κρήτης από τις υπηρεσίες/υποδομές φιλοξενίας του (Διαμονή και Σίτιση), σε σχέση με οκτώ (8) διαστάσεις ικανοποίησης, με τη χρήση της μεθόδου fsQCA και του μοντέλου Kano.

Μέσω της μεθόδου Ποιοτικής Συγκριτικής Ανάλυσης με ασαφή σύνολα (fsQCA) εξάγουμε τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για την ικανοποίηση των ασκούμενων Μονάδων στο ΠΒΚ και μέσω της εφαρμογής του μοντέλου κατηγοριοποίησης ποιότητας του Kano ταξινομούμε τα χαρακτηριστικά ποιότητας των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με τα τρία επίπεδα ποιότητας Kano.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             8 Οκτωβρίου 2020………………………………………

Ώρα:                       10:00 π.μ. ………………………………………

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               Διαδικτυακά ………………………………………

Κτίριο:             Link: https://join.skype.com/hnr1kKRJE16E                                                 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012