07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Αυλωνίτη Αλέξιου και κ. Γιαννακάκη Πλάτωνα - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΠΛΑΤΩΝ

Τίτλος: BUZZ: Σχεδιασμός μετατροπής οχήματος σε αυτοκινούμενη μονάδα κατοίκησης συν-δημιουργίας και εκδηλώσεων 

Title: BUZZ: designing the conversion of a vehicle into a mobile housing, co-creation and event hosting unit


Τετάρτη 7 Οκτωβρίου  11.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής: Καθηγητής Κων/νος Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Καθηγητής: Παρθένιος Παναγιώτης
Αναπληρωτής Καθηγητής: Τσάρας Γιάννης


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί τον σχεδιασμό μετατροπής ενός τετράτροχου οχήματος (ημιφορτηγού) σε μια υβριδική μονάδα: α. κατοίκησης β. συνδημιουργίας και διοργάνωσης καλλιτεχνικών δρώμενων (εκδηλώσεων). Η πρόταση αυτή επιχειρεί να εξερευνήσει έναν εναλλακτικό τρόπο νομαδικής κατοίκησης και συνδημιουργίας και μελετά τη δυνατότητα μεταβολής και αναπροσαρμογής τη μονάδας σύμφωνα με τον εκάστοτε περιβάλλοντα χώρο, τις ανάγκες των διαμενόντων και τις λειτουργικές απαιτήσεις. 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012