07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Ραϊτσου Παναγιώτας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτα Ραΐτσου

Τίτλος:BIO- Kινητικό Κέλυφος | Κατασκευαστική Μέθοδος
Title:BIO-Kinetic Shell | Structural Method

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 9.00 π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής: Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Καθηγητής: Παναγιώτης Παρθένιος 
Αναπληρωτής Καθηγητής: Γιάννης Τσάρας


Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική είναι μια πειραματική απόπειρα, που στόχο έχει την συνεργασία της αρχιτεκτονική σύνθεσης, με την βιομιμητική λογική. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για μία προσαρμόσιμη, εφήμερη, αρθρωτή, ελαφριά κατασκευή, που χρειάζεται μικρό χρόνο ανέγερσης, είναι εμπλουτισμένη με κινητά στοιχεία, ανταποκρίνεται σε ερεθίσματα και ο άνθρωπος/χρήστης είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.  
Abstract 

The aim of this thesis is to achieve the collaboration of architectural design and biomimicry, in an experimental attempt.  More specifically, it is about a temporary, adaptive, modular, interactive, light structure, with a short building time, that is technologically enriched with kinetic elements, and the human/user is the focal point of interest.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012