07
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ. Ουζούνη Γεωργίου - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Ουζούνης Γεώργιος

Τίτλος: στα Ελληνικά: Μεταανθρώπινες ενσωματώσεις στον χώρο 
Title: στα Αγγλικά: Posthuman embodiments in space 

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020 12.00μμ
 
Εξεταστική Επιτροπή:

Αναπληρωτής καθηγητής: Μουτσόπουλος Θανάσης( επιβλέπων)
Αναπληρώτρια καθηγήτρια: Κωτσάκη Αμαλία
Αναπληρωτής καθηγητής: Ουγγρίνης Κωσταντίνος 

Περίληψη

  Η παρούσα διπλωματική εργασία, εξερευνά τον σχεδιασμό του μετα-ανθρώπινου στο σώμα και τον χώρο, μέσα από μια σειρά θεωρησιακών ψηφιακών απεικονίσεων. Προσπαθεί να κατανοήσει την σύγχρονη τεχνολογική και βιολογική πολυπλοκότητα και εν μέρη να την περιγράψει. Η μεταανθρώπινη ενσωμάτωση συνιστά μια ιδιαίτερη θεματική καθώς το πρόθεμα μέτα- ισορροπεί ενδιάμεσα στο τώρα και το αύριο. Η μετα-ανθρώπινη ενσωμάτωση συνιστά ταυτόχρονα μια κριτική στον κόσμο όπως τον γνωρίζουμε ή όπως προβλέπουμε ότι θα μεταμορφωθεί, αλλά εκφράζει και μια επιθυμία σε σχέση με αυτό που θέλουμε να γίνουμε.

  Επανασυνθέτοντας το σώμα με έναν περισσότερο τρανσουμανιστικό, βιολογικά και τεχνολογικά διαμεσολαβημένο τρόπο ύπαρξης, επιχειρώ να κατασκευάσω ένα εναλλακτικό φαντασιακό, αντίθετο με αυτό που εμφανίζεται στα κυρίαρχα σενάρια της ποπ-κουλτούρας. Παράλληλα, ο σχεδιασμός του χώρου, εξερευνάται υπό το πρίσμα των νέων αυτών σωμάτων, καθώς και των επιπτώσεων που αυτό το σώμα έχει στο περιβάλλον του (ή την οικολογία) και αντίστροφα.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012