07
Οκτ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ. Νεαμονίτη Φωτεινής και κ. Παυλοπούλου Μαργιάννας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα07/10/2020 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΣΟΦΙΑ - ΦΩΤΕΙΝΗ ΝΕΑΜΟΝΙΤΗ και ΜΑΡΓΙΑΝΝΑ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Τίτλος: Χωρικές Ποιότητες του Φαντασιακού και του Βιωματικού μέσα από τα Παιχνίδια Ρόλων 
Title: patial Qualities of the Imaginary and the Experiential through Role - Playing Games

Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, 17.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής: Κωνσταντίνος - Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Καθηγητής: Παναγιώτης Παρθένιος 
Επίκουρη Καθηγήτρια: Βασιλική Γεροπάντα 

Περίληψη

Η εργασία αυτή πραγματεύεται την πειραματική έρευνα σε σχέση με την απεικόνιση ενός φαντασιακού χώρου σε ψηφιακό περιβάλλον. Παρουσιάζονται οι θεωρίες προβαλλόμενης εικόνας που μελετήθηκαν καθώς επίσης και η μεθοδολογία/πείραμα που εκτελέσθηκε βασιζόμενη στα παιχνίδια ρόλων (Role Playing Games), με σκοπό να συλλεχθεί πληροφοριακό υλικό μέσω απαντήσεων σε ερωτηματολόγιο, που θα βελτιώσει την εμπειρία των χρηστών. Η παραπάνω διαδικασία ακολουθήθηκε για την πραγματοποίηση του τελικού στόχου, τη δημιουργία ενός βιωματικού video game.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012