09
Οκτ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Λύκου Εμμανουήλ - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα09/10/2020 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΛΥΚΟΣ

θέμα
Σχεδίαση και Υλοποίηση Ενσωματωμένου Συστήματος για Ασκήσεις Λογικής Σχεδίασης 
Design and Implementation of an Embedded System for Logic Design Exercises

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Δόλλας Απόστολος (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος
Δρ Σωτηριάδης Ευριπίδης 

Περίληψη
Στη σύγχρονη εποχή της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και του αυξανόμενου όγκου της πληροφορίας, η ανάγκη χρήσης βοηθητικών τεχνολογικών μέσων εκμάθησης από τους φορείς της εκπαίδευσης για την διευκόλυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αποτελεί πλέον επιτακτική ανάγκη. Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας, είναι να υλοποιηθεί και να ενσωματωθεί ένα τεχνολογικό βοηθητικό μέσο στα πλαίσια του μαθήματος της Λογικής Σχεδίασης, ενός μαθήματος σημείο αναφοράς για τον ανερχόμενο Ηλεκτρονικό Μηχανικό. Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την εργασία, το μέσο που υλοποιήθηκε είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα σχεδιασμένο να καλύψει τις ανάγκες των φοιτητών για την εκπόνηση πειραματικών ασκήσεων του εργαστηρίου του μαθήματος «Λογική Σχεδίαση». Το σύστημα δίνει τη δυνατότητα υλοποίησης των ασκήσεων πέραν του εργαστηριακού χώρου. Το ενσωματωμένο σύστημα είναι βασισμένο σε μικροελεγκτή αρχιτεκτονικής ARM και θα αποτελεί μέσο ελέγχου των πειραματικών κυκλωμάτων του εργαστηρίου, ενώ το σύστημα συνοδεύεται και από γραφική διεπαφή χρήστη για τον έλεγχο της φυσικής διεπαφής υλοποιημένη σε γλώσσα προγραμματισμού C#.

Abstract
In the modern age of rapid development of technology and the increasing volume of information, the need for the use of assistive technology learning tools by educational institutions to facilitate the educational process, is now an urgent need. The aim of this work is to implement and integrate a technological tool in the context of the course of Logic Design, a course of reference for the emerging Electronic Engineer. More specifically, in this work, the instrument implemented is an integrated system designed to meet the needs of students for the development of experimental exercises in the laboratory of the course "Logic Design". The system allows the implementation of exercises beyond the laboratory space. The integrated system is based on an ARM architecture microcontroller and will be a means of controlling the experimental circuits of the laboratory, while the system is accompanied by a graphical user interface for controlling the physical interface implemented in C # programming language.
 

Meeting ID: 822 7785 6348
Password: 740344

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012