12
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Χρήστου Κοίλια, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/10/2020 09:00 - 09:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Χρήστος Κοίλιας

Αριθμός Μητρώου: 2014010141

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:

Πειραματική Μελέτη και λειτουργία ηλιακού θερμικού συστήματος με συλλέκτη κενού προηγμένης σχεδίασης

Τίτλος στα Αγγλικά:study and operation of a solar thermal system with advanced vacuum collector

  • Επιτροπή:

Επιβλέπων:  Παπαευθυμίου Σπυρίδων

Πρώτο Μέλος: Κονσολάκης Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:    

            Τα ηλιακά θερμικά συστήματα αποτελούν μια τεχνολογία που τα τελευταία χρόνια γνωρίζει ραγδαία ανάπτυξη, λόγω της ελκυστικότητάς τους σε οικονομική και περιβαλλοντολογική βάση. Δεν παύουν όμως να χρίζουν περαιτέρω βελτίωσης, κυρίως λόγω των θερμικών απωλειών που έχουν σε διαστήματα μη επαρκούς ηλιοφάνειας.

            Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, γίνεται μια αναλυτική μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη λειτουργίας ενός πειραματικού ηλιακού θερμικού συστήματος για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αυτής της πρότυπης διάταξης πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης και περιγράφεται αναλυτικά. Σκοπός της διπλωματικής, είναι μέσω πειραματικών μετρήσεων, η καταγραφή των αποτελεσμάτων που αφορούν την θερμική απόδοση ηλιακού συλλέκτη κενού προηγμένης σχεδίασης, τον προσδιορισμό της στιγμιαίας απόδοσης του συλλέκτη καθώς και την ημερήσια απόδοση του θερμικού συστήματος. Τέλος, γίνεται η εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων, που προκύπτουν από την μελέτη της πειραματικής διάταξης.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:          

            Solar thermal systems are a technology that has grown rapidly in recent years, due to their attractiveness on an economic and environmental basis. However, they do not cease to need further improvement, mainly due to the heat losses they have during periods of insufficient sunshine.

            In this diploma thesis, a detailed study, design, and development of an experimental solar thermal system for heating domestic hot water is carried out. The design and construction of this device was carried out at the Technical University of Crete and is described in detail.

            The purpose of the diploma is, through experimental measurements, to record the results concerning the thermal efficiency of an advanced evacuated tube solar collector, the determination of the instantaneous efficiency of the collector as well as the daily efficiency of the thermal system. Finally, useful conclusions are drawn, resulting from the study of the experimental device.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020

Ώρα:    9.00 – 9.30

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting
https://tuc-gr.zoom.us/j/81288509697?pwd=MGF6bHFHWmdFQVQ5TktHcmYvdGxaZz09
Meeting ID: 812 8850 9697
Password: 949669

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012