12
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/10/2020 09:30 - 10:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Παπαδόπουλος

Αριθμός Μητρώου: 2014010129

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  Ανάλυση Κύκλου Ζωής και ενεργειακή - οικονομική - περιβαλλοντική αποτίμηση ηλιακών συλλεκτών κενού με προηγμένη σχεδίαση.

Τίτλος στα Αγγλικά:  Life Cycle Assessment and energy - economic - environmental evaluation of evacuated solar collectors with advanced design.

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Σπυρίδων Παπαευθυμίου

Πρώτο Μέλος:            Μιχαήλ Κονσολάκης

Δεύτερο Μέλος: Δημήτριος Υψάκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:  Στην συγκεκριμένη διπλωματική εργασία, πραγματοποιείται  ανάλυση κύκλου ζωής ηλιακών συλλεκτών κενού και μελέτη περιβαλλοντικής απόδοσης με χρήση του λογισμικού SimaPro, καθώς επίσης γίνεται και  αναλυτική μελέτη και ανάπτυξη λειτουργίας ενός πειραματικού ηλιακού θερμικού συστήματος για θέρμανση ζεστού νερού χρήσης. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή αυτής της πρότυπης διάταξης πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Πολυτεχνείου Κρήτης και περιγράφεται αναλυτικά.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:  In this diploma thesis, a life cycle assessment of evacuated solar collectors and an environmental efficiency study using the SimaPro software is carried out, as well as a detailed study and development of an experimental solar thermal system for heating hot water. The design and construction of this standard device was carried out at the Technical University of Crete and is described in detail.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 12/10/20

Ώρα: 9:30-10:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

   https://tuc-gr.zoom.us/j/81288509697?pwd=MGF6bHFHWmdFQVQ5TktHcmYvdGxaZz09

Meeting ID: 812 8850 9697
Password: 949669      

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012