12
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Τσιφτσόγλου Μαρίας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/10/2020 09:00 - 09:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Τσιφτσόγλου Μαρία

Αριθμός Μητρώου:              2015010155

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Αλγόριθμος Αποικίας Μυρμηγκιών για το Πρόβλημα Δρομολόγησης Οχημάτων και Χωροθέτησης Εγκαταστάσεων Δύο Επιπέδων

Τίτλος στα Αγγλικά:            Ant Colony Optimization Algorithm for solving the Two Echelon Location Routing Problem

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:                 Ιωάννης Μαρινάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:                        Μάγδα Μαρινάκη, ΕΔΙΠ

Δεύτερο Μέλος:          Νικόλαος Ματσατσίνης, Καθηγητής

           

Η διαχείριση της εφοδιαστική αλυσίδα αποτελεί ένα ραγδαία εξελισσόμενο κλάδο που ασχολείται με τις μεταφορές και την αποθήκευση εμπορευμάτων. Η παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολείται με το πρόβλημα δρομολόγησης οχημάτων και χωροθέτησης εγκαταστάσεων δύο επιπέδων (Two Echelon Location Routing Problem). Το πρώτο επίπεδο αποτελείται από την κεντρική αποθήκη και τις ενδιάμεσες, μικρότερες σε χωρητικότητα αποθήκες, που ονομάζονται και δορυφόροι (satellites). Στο δεύτερο επίπεδο, πραγματοποιείται η σύνδεση των δορυφόρων με τα τελικά σημεία παράδοσης ή αλλιώς τους πελάτες. Σκοπός είναι η εύρεση βέλτιστων διαδρομών μεταξύ των πελατών, των ενδιάμεσων αποθηκών και της κεντρικής αποθήκης χωρίς όμως να παραβιάζονται οι περιορισμοί. Τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή της αρχικής λύσης είναι ο ευρετικός αλγόριθμος της πλησιέστερης εισαγωγής κόμβων (Nearest Insertion), για τη βελτιστοποίηση της λύσης είναι οι αλγόριθμοι τοπικής αναζήτησης 1-0 επανατοποθέτηση (1-0 relocate), 2-οpt και 1-1 ανταλλαγή (1-1 exchange) καθώς και o μεθευρετικός αλγόριθμος, βελτιστοποίηση  αποικίας μυρμηγκιών (Αnt Colony Optimization Algorithm). Η υλοποίηση των  αλγορίθμων αυτών πραγματοποιήθηκε στο πρόγραμμα Matlab. H συγκεκριμένη μεθοδολογία θα εφαρμοστεί σε 30 διαφορετικά παραδείγματα αναφοράς από τη βιβλιογραφία, αξιολογώντας εν τέλει, την αποδοτικότητα των αλγορίθμων για κάθε υποπερίπτωση καθώς και στο σύνολο αυτών.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             12/10/2020

Ώρα:                       9:00πμ

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

Σύνδεσμος Παρουσίασης :

 

https://tuc-gr.zoom.us/j/83061052916?pwd=TFdFOVJRWFl3RE80MG9aVFpCam5TZz09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012