12
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γρηγοριάδη Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/10/2020 09:45 - 10:15

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο       Γρηγοριάδης Γεώργιος

Αριθμός Μητρώου:              2013010074

 

Θέμα

Διακριτός Αλγόριθμος Νυχτερίδας για την Εξέλιξη Στρατηγικών στο Επαναληπτικό Δίλημμα του Φυλακισμένου

 

​​​​​​​Επιτροπή:

Επιβλέπων:     κ. Μαρινάκης, Αναπλ. Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:              κ. Μαρινάκη, ΕΔΙΠ

Δεύτερο Μέλος: κ. Ματσατσίνης, Καθηγητής

 

Θέμα

Το δίλημμα του φυλακισμένου είναι ένα γνωστό μη-συνεργατικό παίγνιο της θεωρίας παιγνίων, το οποίο προσομοιώνει καταστάσεις συνεργασίας στον πραγματικό κόσμο. Πρόκειται για ένα παίγνιο που εξετάζει τις στρατηγικές επιλογές ορθολογικών παικτών που εμπλέκονται σε ανταγωνιστικές καταστάσεις. Οι επιλογές των παικτών είναι η αποστασία και η συνεργασία, και ανάλογα με αυτές το παίγνιο οδηγείται σε τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις, ενώ κάθε κατάσταση έχει διαφορετική επίπτωση στους παίκτες. Στόχος είναι οι δυο παίκτες να κερδίσουν σημαντικά οφέλη από την συνεργασία τους η οποία μπορεί να επέλθει μόνο μέσα από την εμπιστοσύνη που θα δείξουν ο ένας στον άλλον, καθώς δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους. Όταν το παίγνιο λαμβάνει χώρα επαναληπτικά, κάθε παίκτης αναπτύσσει μία στρατηγική που θα του αποφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η στρατηγική που αναπτύσσει και εφαρμόζει ο κάθε παίκτης είναι μια αλληλουχία επιλογών, αποστασίας ή συνεργασίας.

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθούν αποτελεσματικές στρατηγικές που αφορούν το επαναληπτικό δίλημμα του φυλακισμένου χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο της νυχτερίδας (Bat Algorithm). O αλγόριθμος της νυχτερίδας, είναι ένας μεθευρετικός αλγόριθμος ολικής βελτιστοποίησης, ο οποίος αναπτύχθηκε το 2010.Ο αλγόριθμος νυχτερίδας είναι εμπνευσμένος από τη φύση και βασίζεται στη συμπεριφορά ηχοεντοπισμού των νυχτερίδων, με ποικίλους παλμούς εκπομπής και έντασης ήχου. Ο αλγόριθμος αυτός έχει αναπτυχθεί για προβλήματα βελτιστοποίησης συνεχών μεταβλητών, όμως οι στρατηγικές που θα αναπτυχθούν αποτελούνται από δυαδικές μεταβλητές. Συνεπώς, στη πτυχιακή εργασία θα χρησιμοποιηθεί μία υβριδοποιημένη έκδοση του αλγορίθμου, βασισμένη σε διακριτές ευρετικές τεχνικές. Ο Διακριτός Αλγόριθμος Νυχτερίδας θα αναπτυχθεί σε περιβάλλον Matlab. Για την αξιολόγηση των στρατηγικών που θα προκύψουν μέσω του αλγορίθμου, θα χρησιμοποιηθούν γνωστές στρατηγικές που εμφανίζονται στη σχετική βιβλιογραφία

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  12/10/2020

Ώρα:              9:45

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Μεσω Τηλεδιάσκεψης https://tuc-gr.zoom.us/j/85810421983?pwd=dlUyV3A1QTJIN3VQZUUvb3lGa0NOQT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012