04
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Βάσο Ιρίνας κ.Αποστολοπούλου Εύας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα04/11/2020 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Εύα Αποστολοπούλου Ιρίνα Βάσο


Τίτλος:Τόπος απώλειας-Τόπος θεραπείας: Κέντρο Αποθεραπείας και Αναζωογόνησης Ψυχικής και Σωματικής Υγείας στον χώρο του ανενεργού λατομείου στα Τσικαλαριά Χανίων 

Title:Place of loss-Place of treatment: Rehabilitation and Recovery Center of Mental and Physical Health in the area of inactive quarry in Tsikalaria, Chania 


Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 11.00 π.μ.
μέσω τηλεδιάσκεψης

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρωτής Καθηγητής: Δημήτριος Τσακαλάκης (επιβλέπων)
Επίκουρη Καθηγήτρια: Παναγιώτα Καραμανέα 
Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης 


Περίληψη

Η διπλωματική εργασία αυτή διαπραγματεύεται την αποκατάσταση και ανάδειξη του εγκαταλελειμμένου λατομείου στα Τσικαλαριά Χανιών συμπληρώνοντας και επανασυνθέτοντας μια πρόταση Κέντρου Αποθεραπείας και Αναζωογόνησης Ψυχικής και Σωματικής Υγείας που αποσκοπεί στην μετάφραση συμβόλων του τόπου. Με αυτόν τον τρόπο το παλαιό λατομείο βρίσκει μια νέα λειτουργία αντίθετη με τον χαρακτήρα του και έχει ως στόχο τη μετατροπή του από τόπο απώλειας σε τόπο θεραπείας. Η πρόταση εστιάζει στην ενοποίηση των υπαρχόντων κελυφών, μέσω της υπόσκαφης προέκτασης των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων και στη σύνδεση του λατομείου με την νέα κτιριακή προσθήκη μέσω πυρήνα κατακόρυφης κίνησης.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012