04
Νοε

Παρουσίαση Διπλωματικής εργασίας κ.Αρχοντάκη Μαρίας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα04/11/2020 12:00 - 13:00

Περιγραφή:


Ονοματεπώνυμο: ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 


Τίτλος: Μετατροπή Αστικού Μεγάρου των αρχών του 20ου αιώνα σε Δημοτική Βιβλιοθήκη Χανίων 
Title:Conversion of a City Hall of the beginning of the 20th century into  Municipal Library of Chania

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020, 12.00 μ.μ.
μέσω τηλεδιάσκεψης


Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια:Κωτσάκη Αμαλία  (επιβλέπουσα)
Καθηγητής :Σκουτέλης Νικόλαος  
Επίκουρος Καθηγητής: Βαζάκας Αλέξανδρος 


Περίληψη
Έναντι  του Δημοτικού Κήπου , στην συμβολή των οδών Ερωτοκρίτου & Στρ. Τζανακάκη σε υφιστάμενο αστικό μέγαρο του 20 ου αιώνα , τωρινής ιδιοκτησίας του Δήμου Χανίων γίνεται επανάχρηση αυτού για την στέγαση του κτιρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης . Η επανάχρηση αποσκοπεί  στην αποκατάσταση του υπάρχοντος κτιρίου , την προσθήκη μεσοπατώματος με ελαφριά κατασκευή και την προσθήκη κατ επέκταση νέου κτιρίου. Δεδομένου ότι ήταν ανεπαρκής λόγω καταστροφής η εσωτερική λειτουργία του υφιστάμενου αστικού μεγάρου έγινε επέκταση με χρήση κτιριακού όγκου που θα παραλάβει όλες τις λειτουργίες πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των λουτρών , των αρχείων και των τεχνικών συστημάτων . Τέλος στον τελευταίο όροφο  του υφιστάμενου αστικού μεγάρου θα δημιουργηθεί η χρήση συνεδριακού  χώρου , ενώ  στο δώμα  θα εγκατασταθεί η χρήση χώρου συνάθροισης κοινού με θέα  το  αστικό  τοπίο της πόλης και τον Δημοτικό κήπο.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012