Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

07
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γιακουμάκη Παύλου-Πάρι - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα07/01/2021 13:15 - 14:15

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΡΙΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

θέμα
Μελέτη και Μοντελοποίηση της Κίνησης των Πεζών με Γνώμονα τη Βελτίωση της Σταθερότητας και της Άνεσης των Πεζόδρομων
Study and Modeling of Pedestrian Walk with Regard to the Improvement of Stability and Comfort on Walkways

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Ζερβάκης Μιχαήλ (επιβλέπων)
Καθηγητής Καρυστινός Γεώργιος
Επίκουρος Καθηγητής Pancaldi Fabrizio (Department of Sciences and Methods of Engineering, University of Modena and Reggio Emilia)

Περίληψη
Η στατική ισορροπία των πεζογεφυρών ή πεζόδρομων μπορεί να εκτιμηθεί αποτελεσματικά μέσω διαφόρων προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί στα πλαίσια της μηχανολογίας και της πολιτικής μηχανικής. Αντίθετα, η δυναμική ισορροπία των πεζόδρομων αποτελεί ένα ανεξερεύνητο πεδίο και μόνο τα τελευταία 2 χρόνια ερευνάται το θέμα της άνεσης σε αυτές τις κατασκευές. Μία πεζογέφυρα που τείνει να ταλαντωθεί, προκαλεί πανικό και ανασφάλεια στους χρήστες και πρέπει να διευθετηθεί κατάλληλα ώστε να εγγυάται την ασφάλειας των πεζών.
Σε αυτή τη διπλωματική εργασία, παρουσιάζουμε έναν καινοτόμο αλγόριθμο για τη μοντελοποίηση και προσομοίωση του ανθρώπινου βαδίσματος χρησιμοποιώντας τα Gaussian Mixture Models. Το μοντέλο μας ικανοποιεί τις απαιτήσεις απλότητας, ευκολίας στη χρήση από μηχανικούς και είναι κατάλληλο για την εύστοχη εκτίμηση της δυναμικής ισορροπίας των πεζόδρομων. Επιπροσθέτως, υλοποιήσαμε έναν προσομοιωτή που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιόπιστη πρόβλεψη και αξιολόγηση των δονήσεων του εδάφους που προκαλούνται από ανθρώπινες δράσεις. Η πειραματική αξιολόγηση της προσέγγισης μας είναι ενθαρρυντική καθώς υποδεικνύει ότι ο προσομοιωτής μας δύναται να ενισχύσει σημαντικά την πειραματική διαδικασία σε μελλοντική έρευνα.

Abstract
The static stability of footbridges or pedestrian walkways can be effectively assessed through several approaches developed in the fields of mechanical and civil engineering. On the other hand, the dynamic stability of pedestrian walkways represents an underexplored field and only in the last 2 years, the comfort of such structures has been investigated. A walkway under the tendency to oscillate, provokes panic and insecurity of the users and needs to be appropriately addressed in order to guarantee the safety of pedestrians.
In this thesis, we introduce an innovative algorithm for modeling and simulation of human walk using Gaussian Mixture Models. Our model satisfies the requirements of simplicity, ease of use by engineers and is suitable to accurately assess the dynamic stability of walkways. Furthermore, we implement a simulator that can be used to provide reliable prediction and assessment of floor vibrations under human actions. Evaluation results are promising, showing that our simulator is capable of supplementing the experimental procedure in future research.


Meeting ID: 832 5837 9845
Password: 407898

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012