Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

18
Ιαν

Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας Νύκταρη Γαβριήλ- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΑΡΜΗΧ  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα18/01/2021 17:00 - 18:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Δομική αποκατάσταση και πρόταση επανάχρησης ανεμόμυλου από φέρουσα λιθοδομή : Σελί Αμπέλου – Οροπέδιο Λασιθίου

 

Title: Structural restoration and rehabilitation proposal of a stone masonry windmill in Seli Ambelou, Lasithi Plateau

Εξεταστική Επιτροπή

    Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Σταυρουλάκη (επιβλέπουσα)
    Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης
    Καθηγητής Νικόλαος Σκουτέλης

Περίληψη

Η παρούσα Διπλωματική Εργασία αφορά  την αποκατάσταση και επανάχρηση ενός αλεστικού ανεμόμυλου, από το συγκρότημα 25 ανεμόμυλων  που βρίσκονται στο Σελί Αμπέλου στο Οροπέδιο Λασιθίου. Προτείνεται η μετατροπή του σε ανεμογεννήτρια και ταυτόχρονα σε χώρο έκθεσης - ανάδειξης της αρχικής χρήσης του. Πιο συγκεκριμένα, ο μηχανισμός άλεσης αλευριού θα αντικατασταθεί από ένα σύγχρονο μηχανισμό ανεμογεννήτριας, διατηρώντας τα στοιχεία του μηχανισμού που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Σκοπός της συγκεκριμένης επέμβασης είναι η εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στο ίδιο το κτίσμα αλλά και στους υπόλοιπους ανεμόμυλους του συγκροτήματος, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν άλλη χρήση. Ο χώρος θα είναι επισκέψιμος ούτως ώστε να αναδείξει την παραδοσιακή χρήση σε αντιπαράθεση με τη σύγχρονη και παράλληλα θα συστεγάζει όλες τις απαραίτητες εγκαταστάσεις της ανεμογεννήτριας.     
Όσον αφορά τη δομική αποκατάσταση, πέραν της επάρκειας της λιθοδομής και της αξιολόγησης της υφιστάμενης κατάστασης, θα μελετηθεί η επίδραση της συνεχούς δυναμικής φόρτισης που προκαλεί ο μηχανισμός του ανεμόμυλου στα σημεία έδρασης με την λιθοδομή. Έτσι, επιχειρείται να βελτιωθεί η σύνδεση μεταξύ αυτών των δύο κατασκευών οι οποίες συνυπάρχουν. Η γεωμετρία του ανεμόμυλου θα συμπληρωθεί με όμοια υλικά ώστε να  επανέλθει στην αρχική του κατάσταση, διατηρώντας την αρμονική σχέση του με το περιβάλλον. Επίσης ο μηχανισμός θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την μορφή που είχε εξ αρχής, αλλά με σύγχρονα υλικά ούτως ώστε να είναι ευδιάκριτη η λειτουργία του.  
Έπειτα γίνεται προσομοίωση με πεπερασμένα στοιχεία, των δύο φορέων ξεχωριστά, αφ’ ενός του κτιρίου του ανεμόμυλου και αφ’ ετέρου του μηχανισμού του, και στη συνέχεια στατική και δυναμική ανάλυση. Η επίλυση του μηχανισμού, σαν ξεχωριστή κατασκευή, θα βοηθήσει να εξάγουμε συμπεράσματα ως προς το μέγεθος και τη μεταφορά των φορτίων στην τοιχοποιία. Η επίλυση του συνόλου του κτιρίου γίνεται με σκοπό τον έλεγχο στατικής επάρκειας τόσο από την φόρτιση της κατασκευής αυτού του μηχανισμού, όσο και από εξωτερικές φορτίσεις όπως ο σεισμός ή ο άνεμος.
Στόχος  η επαναφορά του ανεμόμυλου στην αρχική του μορφή, από άποψη υλικών, προσδίδοντάς του μια χρήση η οποία αποτελεί μετεγγραφή της παραδοσιακής αξιοποίησης της αιολικής ενέργειας στην σύγχρονη εποχή.  

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012