Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

18
Ιαν

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίου Βρυώνη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα18/01/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Πειραματική μελέτη της ροής και επικάθισης θραυσμάτων (cuttings) σε οριζόντιες γεωτρήσεις

Εξεταστική Επιτροπή:
Ανδρέας Γιώτης, Επ. Καθηγητής (επιβλέπων)
Δρ. Βασίλειος Κελεσίδης
Δρ. Δημήτριος Μαρινάκης, ΕΔΙΠ

Περίληψη:
Η μεταφορά των στερεών θραυσμάτων του σχηματισμού που δημιουργούνται κατά τη διαδικάσια μίας γεώτρησης είναι από τις σημαντικότερες παραμέτρους σχεδιασμού σε γεωτρήσεις πετρελαίου και Φυσικού Αερίου σε μεγάλα βάθη. Η μεταφορά και απομάκρυνσή τους από το φρεάτιο επιτυγχάνεται με τη χρήση διατρητικής λάσπης (πολφού) με κατάλληλα ρεολογικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά, ώστε να διασφαλίζεται παράλληλα η δομική ακεραιότητα  των τοιχωμάτων του φρεατίου και του σχηματισμού, καθώς και η αντιστάθμιση των πιέσεων πόρων. Ειδικότερα σε οριζόντιες γεωτρήσεις δημιουργούνται συνθήκες διαχωρισμού του αιωρήματος λάσπης και συσσώρευσης των θραυσμάτων στο κατώτερο τμήμα του φρεατίου με αποτέλεσμα την ανάπτυξη ισχυρότερων τάσεων στην περιστρεφόμενη στήλη αλλά και τη μερική απόφραξή του. Στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας μελετήθηκαν πειραματικά οι συνθήκες μεταφοράς θραυσμάτων σε μία πιλοτική μονάδα δακτυλιοειδούς αγωγού. Η μελέτη αποκάλυψε τρεις βασικούς μηχανισμούς μεταφοράς που μελετήθηκαν πειραματικά ως προς τις συνθήκες ανάπτυξής τους και το βαθμό καθαρισμού που επιτυγχάνουν. Με βάση τα παραπάνω αναπτύχθηκαν διάγραμματα φάσεων για διάφορες τιμές ιξώδους για τυπικούς πολφούς διάτρησης. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων έδειξαν ότι όσο πιο λεπτόρρευστο το ρευστό τόσο καλύτερα γίνεται η μεταφορά των θραυσμάτων. 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012