Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Ιαν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Γεράσιμου Μπενάτου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/01/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Γεράσιμος Μπενάτος

Αριθμός Μητρώου: 2015010097

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Σχεδίαση χωρικών δικτυωμάτων δοκών μέσω συστήματος CAD             

    

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Αριστομένης Αντωνιάδης

Πρώτο Μέλος: Νικόλαος Μπιλάλης

Δεύτερο Μέλος: Παύλος Κουλουριδάκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι δυνατότητες  των σύγχρονων λογισμικών σχεδίασης (CAD) στον σχεδιασμό χωρικών δικτυωμάτων δοκών. Τα συστήματα CAD βοηθούν στη δημιουργία, στην τροποποίηση, στην ανάλυση ή στη βελτιστοποίηση ενός σχεδιασμού και χρησιμοποιούνται από τον σχεδιαστή για να αυξήσει την παραγωγικότητα, να βελτιώσει την ποιότητα του σχεδιασμού, καθώς και να δημιουργήσει βάσεις δεδομένων για κάθε κατασκευή. Για την επιδίωξη των παραπάνω στόχων χρησιμοποιείται το λογισμικό Inventor της Autodesk.

 

Στην αρχή γίνεται μια εισαγωγική αναφορά στο σίδηρο και στις κατασκευαστικές δυνατότητες που παρείχε κατά τα αρχαία χρόνια. Τη θέση του σιδήρου θα λάβει ο χάλυβας, ένα υλικό που έφτασε να είναι πρωταγωνιστής στην εξέλιξη των μεταλλικών κατασκευών. Ύστερα από μια σύντομη περίληψη της ραγδαίας ανάπτυξης των μεταλλικών κατασκευών, παρουσιάζονται συνοπτικά μερικά από τα σημαντικότερα χαλύβδινα κτήρια που κατασκευάστηκαν, ενώ ταυτόχρονα γίνεται λόγος για τα πλεονεκτήματα αλλά και τα αρνητικά στοιχεία που παρατηρούνται στις κατασκευές αυτές.

 

Στο τμήμα του οδηγού χρήσης του λογισμικού Inventor, στο οποίο μελετάται λεπτομερώς το περιβάλλον του Frame Generator, γίνεται εκτενής παρουσίαση των αντίστοιχων εντολών, επεξηγούνται διεξοδικά τα βήματα που χρειάζεται να ακολουθήσει ο χρήστης για την σωστή εφαρμογή της κάθε εντολής και παρέχονται σχετικά παραδείγματα στο τέλος κάθε κεφαλαίου για περαιτέρω κατανόηση.

 

Επιπλέον, διαμορφώνεται συνδυαστική κατασκευή από την εκτέλεση όσο το δυνατόν περισσότερων εντολών. Η  κατασκευή προσομοιάζει το σκελετό ενός υπαρκτού μεταλλικού κτηρίου. Στόχος είναι να συνειδητοποιήσει ο χρήστης το εύρος των δυνατοτήτων του εν λόγω προγράμματος της Autodesk και να κατανοήσει τη λειτουργία του λογισμικού στο πλαίσιο των χωρικών δικτυωμάτων των δοκών.

 

Τέλος, προβάλλονται πίνακες στους οποίους διακρίνονται αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ράβδων, δοκών και κοίλων διατομών σύμφωνα με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛ.Ο.Τ.  

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29/01/2021

Ώρα: 10:00 π.μ.

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

Κτίριο:   

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012