Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

28
Ιαν

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής-Μαραβελάκης Νικόλαος-Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής  
Τοποθεσία
Ώρα28/01/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Διδακτορικές Σπουδές στην «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Όνοματεπώνυμο Υποψήφιου ΔΙδάκτορα: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ

Α.Μ.:    2010057240 

Ημερομηνία Παρουσίασης:    28/01/2021 

Ώρα:   11:00 

Αίθουσα:      ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Θέμα Δ.Δ «Ανάλυση κυματικών μετρήσεων πεδίου και αριθμητικές προσομοιώσεις κυματικών συνθηκών στον κόλπο Χανίων»

Title PhD «Field measurements and modelling of waves in the gulf of Chanea»

Επιβλέπων: Καθηγητής Νικόλαος Νικολαϊδης

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγητής Νικόλαος Νικολαϊδης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

2 Καθηγητής Κώστας Συνολάκης (Ακαδημία Αθηνών, University of Southern California)

3 Αναπληρωτής Καθηγητής Ανάργυρος Δελής (Πολυτεχνείο Κρήτης)

4 Διευθυντής Ερευνών Νικόλαος Μελής (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

5 Κύριος Ερευνητής Νίκος Καλλιγέρης (Γεωδυναμικό Ινστιτούτο - Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών)

6 Αναπληρωτής Καθηγητής Δημήτριος Μητσούδης (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)

7 Ερευνήτρια Επιστήμων Μαρία Καζολέα (National Institute for Research in Digital Science and Technology, France)

Περίληψη:

Η διάβρωση των ακτών κατά την διάρκεια ισχυρών καταιγίδων στο παράκτιο μέτωπο του κόλπου Χανίων, εντείνεται όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, ενώ υποδομές μείζονος πολιτισμικής σημασίας όπως ο Ενετικός λιμένας παρουσιάζει έντονη δυσλειτουργία και εκτεταμένες πλημμύρες. Η υπερπήδηση των παράκτιων υποδομών και τα συνεπακόλουθα πλημμυρικά φαινόμενα, αναμένεται να ενταθούν στο άμεσο μέλλον λόγω της ανόδου της θαλάσσιας στάθμης ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής. Είναι σημαντική λοιπόν η καλύτερη κατανόηση των υποκείμενων φυσικών διεργασιών που συμβάλλουν στην κυματική υπερπήδηση παράκτιων υποδομών. Για την μελέτη των όποιων παράκτιων φυσικών διεργασιών, είναι απαράιτητη η γνώση του κυματικού καθεστώτος που χαρακτηρίζει μια περιοχή. Μέρος της παρούσας μελέτης αφορά την παρακολούθηση και ανάλυση του κυματικού καθεστώτος στον κόλπο Χανίων, για πρώτη φορά σε βάθος χρόνου. Πέραν της ανάλυσης των δεδομένων για την περιγραφή του κυματικού καθεστώτος, αυτά χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με καταγραφές κυματισμών εντός του Ενετικού λιμένα προκειμένου να μελετηθεί ο συντονισμός του λιμένα στη διάρκεια καταιγίδων. Μέσω αριθμητικών προσομοιώσεων ερευνήθηκαν λεπτομέρειες του συντονισμού του λιμένα. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων χρησιμοποιήθηκαν σε συνδυασμό με σχέσεις εκτίμησης υπερπήδησης κυματισμών και αναπτύχθηκε πρωτότυπη μεθοδολογία η οποία ποσοτικοποιεί την συνεισφορά του συντονισμού στις παροχές υπερπήδησης κατά μήκος της προβλήτας του λιμένα.

Abstract:

Erosion of the coasts during strong storms on the coastal front of the Gulf of Chania, is intensifying in recent years, while infrastructure of major cultural importance such as the Venetian harbour is severely malfunctioning and experiences widespread flooding. Overtopping of coastal infrastructure and consequent flooding are expected to intensify in the near future due to rising sea levels as a result of climate change. It is therefore important to better understand the underlying natural processes that contribute to the wave overtopping of coastal infrastructure. To study any coastal natural processes, knowledge of the wave regime that characterizes an area is essential. Part of the present study concerns the long-term monitoring and analysis of the wave regime in the Gulf of Chania, for the first time. In addition to analyzing the data to describe the wave regime, they were used in combination with wave measurements within the Venetian harbour to study harbor resonance during storm events. Details of thw harbour’s resonance were investigated through numerical simulations. The simulation results were used together with well established wave overtopping equations and a novel methodology was developed to quantify the contribution of resonance to to wave overtopping rates along the harbour’s dock.

Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης / Meeting invitation

Nikos Maravelakis is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Υποστήριξη ΔΔ, Μαραβελάκης Νικόλαος

Time: Jan 28, 2021 10:50 AM Athens

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/85018701467?pwd=MGFrTjNDMVhBbVJsdnVhLzBBKzZPUT09

Meeting ID: 850 1870 1467

Passcode: t43eJz

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012