Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

29
Ιαν

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Παπαδάκη Σταύρου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα29/01/2021 15:00 - 15:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Παπαδάκης Σταύρος

Αριθμός Μητρώου: 2018019006

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: «Η Παιχνιδοποίηση (Gamification) στην εκπαίδευση Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας»

Τίτλος στα Αγγλικά: «Gamification in Air Traffic Controllers’ training»       

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Καθηγητής Μουστάκης Βασίλης

Πρώτο Μέλος:            Καθηγητής Ματσατσίνης Νικόλαος

Δεύτερο Μέλος: Καθηγητής Κοντογιάννης Θωμάς

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 Η παιχνιδοποίηση (gamification) ορίζεται ως η χρήση των παιχνιδιών ή των στοιχείων σχεδίασής τους, σε περιπτώσεις όπου δεν διεξάγεται κάποιο παιχνίδι διασκέδασης, με σκοπό να επιτευχθούν συγκεκριμένα επιθυμητά αποτελέσματα. Αποτελεί μια σχετικά νέα μέθοδο η οποία τυγχάνει αυξημένης αποδοχής και χρήσης τα τελευταία χρόνια σε διάφορους τομείς. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου είναι αρκετά θετικά και αποδεικνύεται πως μέσω του gamification μπορούν να επιτευχθούν συγκεκριμένες επιθυμητές συμπεριφορικές αλλαγές στα άτομα που εφαρμόζεται. Έτσι μετά από κάποιο διάστημα εφαρμογής του σε χώρους όπως οι επιχειρήσεις, η εκπαίδευση και η υγεία, παρατηρείται συνήθως σημαντική βελτίωση στην συνέπεια, την πειθαρχία, την παραγωγικότητα, την αφοσίωση και το ενδιαφέρον των ατόμων. Στην συγκεκριμένη εργασία θα μελετηθεί η εφαρμογή του gamification στην εκπαίδευση Ελεγκτών Εναέριας κυκλοφορίας.

 

Πρόκειται για μια βιβλιογραφική εργασία που στοχεύει στην εννοιολογική σχεδίαση ενός παιγνίου, το οποίο θα μπορέσει να εφαρμοστεί στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας αυξάνοντας την αποτελεσματικότητά του. Το παίγνιο που θα αναπτυχθεί, θα βρίσκει εφαρμογή σε ένα συγκεκριμένο στάδιο της εκπαίδευσης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας. Στην παρούσα εργασία αρχικά δίνεται ο ορισμός του gamification, γίνεται μια ιστορική αναδρομή και περιγράφονται τα βασικά του στοιχεία και οι κατηγοριοποιήσεις που υπάρχουν γύρω από αυτό. Ακολούθως αναφέρονται κάποια παραδείγματα εφαρμογής του gamification σε τομείς όπως η υγεία η εκπαίδευση και οι επιχειρήσεις. Στην συνέχεια παρατίθενται το πλαίσιο εκπαίδευσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις διαδικασίες που εφαρμόζει η Ελληνική Πολεμική Αεροπορία στο συγκεκριμένο κομμάτι. Βάσει των διαδικασιών αυτών, αναπτύσσεται ένα παίγνιο που αποτελεί μια εφαρμογή κινητού τηλεφώνου και περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την εννοιολογική σχεδίασή του. Τέλος, στα πλαίσια ενός απολογισμού σχετικά με την εφαρμογή που αναπτύχθηκε, εξάγονται κάποια χρήσιμα συμπεράσματα για αυτήν και γίνονται μερικές προτάσεις όσον αφορά τον τρόπο υλοποίησής της στην πράξη.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 29/01/2021

Ώρα: 15:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Σύνδεσμος: https://tuc-gr.zoom.us/j/89379215967?pwd=dktmMlNUQklFNVBBclVNVmlXNFBSUT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012