Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

04
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Νικολάου Γεώργιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα04/02/2021 14:30 - 15:30

Περιγραφή:

Τίτλος: Ανάπτυξη εργαστηριακής μεθοδολογίας και διενέργεια μετρήσεων σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου σε δοκίμια πετρώματος ταμιευτήρων.

Εξεταστική Επιτροπή:
Γιώτης Ανδρέας, Επ. Καθηγητής  (επιβλέπων)
Δρ. Μπέλλας Σπυρίδων (ΙΠΕ-ΙΤΕ)
Δρ. Μαρινάκης Δημήτριος ΕΔΙΠ

Περίληψη:
  Οι σχετικές διαπερατότητες των περιεχόμενων ρευστών, πετρώματος ταμιευτήρα, είναι χαρακτηριστικά μεγέθη που διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στο σχεδιασμό και την ανάκτηση υδρογονανθράκων από ταμιευτήρες πετρελαίου. Αναπτύχθηκε εργαστηριακή μεθοδολογία μέτρησης των σχετικών διαπερατοτήτων σε νερό και πετρέλαιο με τη μέθοδο Single-Sample Dynamic (μέθοδος μόνιμης κατάστασης).
Η περιθλασιμετρία ακτινών Χ (μέθοδος κόνεως), χρησιμοποιήθηκε με σκοπό την εύρεση των περιεχόμενων ορυκτών και τη σύσταση τους κατά βάρος. Ίχνη αργιλικών ορυκτών, έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν δραματικά τη διαπερατότητα του πετρώματος, όταν εμποτιστούν σε πολικά ρευστά και η κατανομή μεγέθους πόρων είναι μικρή.
Διαπιστώθηκε ότι ο πυρήνας είχε συγκέντρωση αργιλικών ορυκτών έως και 5% και το μεγαλύτερο ποσοστό του όγκου κενών (>50%) κατανέμεται σε πόρους μικρότερους των 3 μm.
Τα περιεχόμενα αργιλικά ορυκτά δεν προκαλούσαν τη διόγκωση των πόρων, αλλά ανήκαν στη κατηγορία των ορυκτών που προκαλούν το ωσμωτικό φαινόμενο. Η επίδραση του επηρεάζεται από την πίεση των πόρων, τη θερμοκρασία, το ιοντικό σθένος των κατιόντων, των ηλεκτρολυτών που περιέχονται στο νερό και την ακτίνα των πόρων.
Προς διερεύνηση της καταλληλότερης ως διαπερατότητα βάσης, καθώς και των μεταξύ τους διαφορών, υπολογίστηκαν η μέγιστη διαπερατότητα σε νερό, η διορθωμένη διαπερατότητα σε αέρα, η απόλυτη διαπερατότητα που προκύπτει έμμεσα από τη μέθοδο των τριχοειδών πιέσεων και η ενεργή διαπερατότητα του πετρελαίου στο μη περαιτέρω μειώσιμο βαθμό κορεσμού σε νερό. Επιλέχθηκε η τελευταία διότι ένας ταμιευτήρας είναι πάντα κορεσμένος σε τουλάχιστον δύο ρευστά.
Παρατηρείται επίσης ότι κατά τη μονοφασική ροή αέρα, όσο ελαττώνεται η ακτίνα και αυξάνεται η πίεση των πόρων, η φαινόμενη διαπερατότητα μειώνεται με μεγαλύτερο ρυθμό, επειδή το φαινόμενο ολίσθησης γίνεται εντονότερο. Ο βαθμός κορεσμού σε νερό υπολογίστηκε σε κάθε ζεύγος των σχετικών διαπερατοτήτων νερού-πετρελαίου με τη μέθοδο της ζύγισης ώστε να σχεδιαστεί το διάγραμμα των σχετικών διαπερατοτήτων των δύο φάσεων.
Διερευνήθηκε επίσης η προτίμηση διαβροχής του πετρώματος. Το πέτρωμα αναγνωρίστηκε ως υδατοδιαβρεχτό.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012