Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

08
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κανέλλου Παναγιώτη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα08/02/2021 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

Τίτλος: Μέθοδοι και τεχνικές κοπής διακοσμητικών λίθων: Παρελθόν, παρόν και μέλλον

Title: Decorative stone cutting and processing – Past, Present and Future

Εξεταστική Επιτροπή:
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, Καθηγητής (επιβλέπων)
Γαλετάκης Μιχαήλ, Καθηγητής
Δρ. Σαράτσης Γεώργιος, ΕΔΙΠ 

Περίληψη:
Ο κλάδος των διακοσμητικών λίθων αποτελεί έναν τομέα μείζονος σημασίας για τη Xώρα μας. Από την εξόρυξη έως την πώληση του τελικού προϊόντος, περιλαμβάνονται πολλά στάδια κοπής και επεξεργασίας των διακοσμητικών πετρωμάτων, τα οποία παρουσιάζονται εκτενώς στο παρόν πόνημα. Εκτίθεται μια γενική επισκόπηση και ανάλυση των μεθόδων και τεχνικών κοπής των διακοσμητικών λίθων, τόσο σύγχρονων όσο και παλαιότερων, σχεδιασμένες λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά, ιδιότητες και διαφορές μεταξύ των διαφόρων διακοσμητικών πετρωμάτων στα οποία γίνεται αναφορά. Παρουσιάζονται επίσης στατιστικά στοιχεία του κλάδου καθώς και η σημαντική συνεισφορά της βιομηχανίας αυτής στην Ελληνική Οικονομία. Τέλος, μέσα από μια προσπάθεια πρόβλεψης του μέλλοντος του κλάδου, προτείνονται βελτιωτικές διαδικασίες για τους τομείς που επιδέχονται περαιτέρω έρευνα καθώς και η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με σκοπό την μεγαλύτερη ασφάλεια, τη μείωση των χρόνων παραγωγικής διαδικασίας και την εξοικονόμηση κεφαλαίου και ενέργειας.

Abstract:
The dimension stone industry is a sector of major importance for our country. From mining procedures to the sale of the final raw or finished product, it involves many stages of cutting and processing of dimension stones using diamond or hard metal cutting, grinding and polishing tools. These are concisely and comprehensively presented in this Diploma Thesis. This study provides an overview and analysis of modern and older methods and techniques of cutting dimension stones, designed in the light of the technical characteristics, properties and differences between the various rocks cited therein. It also analyses statistics relevant to the sector, as well as the significant contribution of this industry to the Greek economy. Finally, through an effort to offer future perspectives of the industry, there are recommended processes to improve areas in need of further research and proposes the incorporation of new technologies with the aim of greater security, shorter production times and capital and energy savings.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012