Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Χελιδόνη Εμμανουήλ - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/02/2021 10:00 - 11:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Χελιδόνης Εμμανουήλ

Τίτλος:ΣΗΜΜΕΝΟΜΕΝΑ & ΕΜΒΥΘΗΣΗ
Title:SEMANTICS & IMMERSION

Τετάρτη 3-2-2021   10.00 π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

 Καθηγητής: Κωνσταντίνος Αλκέτας Ουγγρίνης (επιβλέπων)
Καθηγητής:Παναγιώτης Παρθένιος
Επίκουρη Καθηγήτρια: Βασιλική Γεροπάντα


Περίληψη

Η ερευνητική (Project Nyx) διαπραγματεύεται το θέμα του βιωματικού σχεδιασμού (experiential design) με αναφορά στον κόσμο των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Στο πρώτο της μέρος μελετά και αναλύει την υφιστάμενη βιβλιογραφία. Στο μεταίχμιο μελετάται πως και γιατί η αρχιτεκτονική χρειάζεται να δανειστεί διάφορα πρωτόκολλα σχεδιασμού από τον σχεδιασμό παιχνιδιών, και εστιάζει στο γεγονός ότι το δεύτερο σχεδιάζει και αναπτύσει χωρικά περιβάλλοντα και εμπειρίες, από τον χρήστη προς τα έξω και δια μέσω εκείνου και των ενεργειών του και στο δεύτερο μέρος, που κινείται καθαρά ερευνητικά, αναπτύσσουμε ένα νέο σύστημα ταξινόμησης της εμβυθιστικής εμπειρίας (immersion), με βάση semantics (συμμενομενα) ΚΑΙ θα τεθούν τα θεμέλια για την δημιουργία μίας μεθοδολογία, μίας γλώσσας σχεδιασμού (Design Language), την MATRIX, με την οποία ο χρήστης, αρχιτέκτονας, παίκτης, game designer, game developer κ.λπ θα μπορούν 1. να αναλύσουν χωρικές εμπειρίες με βάση το προαναφερθέν σύστημα ταξινόμησης ή/και 2. να μπορούν να σχεδιάσουν από τον μηδέν τις δικές του εμπειρίες.
Τέλος, θα παρουσιαστεί και κατατεθεί ένα ένθετο που αποτελεί αναφορά του πιο μεγάλου και σημαντικού πειράματος της ερευνητικής (Project Nyx)


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012