Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Φεβ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Ράπτη Καλλιόπης- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/02/2021 09:00 - 10:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο:Ράπτη Καλλιόπη

Τίτλος:«Γοτθικές αναβιώσεις στη Νεοελληνική Aρχιτεκτονική»
Title:«Gothic revival in Neohellenic Architecture»

Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, 9:00 π.μ.


Εξεταστική Επιτροπή

 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια :Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
            
Καθηγητής: Νικόλαος Σκουτέλης 
    
Επίκουρος Καθηγητής: Κλήμης Ασλανίδης 
    


Περίληψη

Σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση του νεογοτθικού αποτυπώματος στη Νεοελληνική αρχιτεκτονική. Ως αντικείμενο της έρευνας ορίζονται τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτήρια  που κατασκευάστηκαν στην Ελλάδα κατά κύριο λόγο τον 19ο αιώνα και φέρουν τυπολογικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της γοτθικής αρχιτεκτονικής. Κρίθηκε δε σκόπιμος ο διαχωρισμός των ευρημάτων σε δύο επιμέρους ενότητες, τα υπαγόμενα στην κοσμική και θρησκευτική αρχιτεκτονική αντίστοιχα. Η παρούσα εργασία καλείται να απαντήσει, μεταξύ άλλων, στα προσεχή ερωτήματα:
-Ποιοι αρχιτέκτονες αναβιώνουν τη γοτθική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και πώς σχετίζεται αυτό με την αρχιτεκτονική τους διαδρομή;
-Σε ποιους τύπους κτηρίων συναντάται η γοτθική αναβίωση και πώς ερμηνεύεται αυτό;
-Στο πνεύμα της γοτθικής αναβίωσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, οι ρωμανικές ή οι αμιγώς γοτθικές μορφές υπερτερούν; Πώς ερμηνεύεται αυτή η διαφοροποίηση;
-Διακρίνουμε ορισμένο συσχετισμό της καταγωγής των αρχικών ιδιοκτητών με την επιλογή των γοτθικών μορφών ή και διατάξεων στα κτήρια;
-Πώς μεταφέρονται οι μορφές από το γοτθικό λεξιλόγιο στα νεογοτθικά αρχιτεκτονήματα της Ελλάδας του 19ου αιώνα;


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012