Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αντωνίνη Ιωάννη, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα03/02/2021 16:00 - 16:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Αντωνίνης Ιωάννης

Αριθμός Μητρώου: 2014010112

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:  «Μελέτη και Κατασκευή Αυτοματοποιημένης Διαδραστικής Μετρητικής                                              

                                       Διάταξης, Αναγνωρισμένων Αγωνιστικών Οχημάτων»           

Τίτλος στα Αγγλικά:   «Research and Manufacturing of an Automated Interactive Measuring 

                                       Device, of Homologated Racing Vehicles»

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: Σταυρουλάκης Γεώργιος, Καθηγητής, Σχολή ΜΠΔ

Πρώτο Μέλος: Χαιρέτης Νεκτάριος, Ε.ΔΙ.Π. Σχολή ΜΠΔ

Δεύτερο Μέλος: Κανέλλος Φώτιος, Αναπλ. Καθηγητής, Σχολή ΗΜΜΥ

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

  Το επιστημονικό ενδιαφέρον της εν΄ λόγω εργασίας, προσδιορίζεται γύρω από τα ηλεκτρονικά κυκλώματα και τους μικροελεγκτές, τον προγραμματισμό, τους αυτοματισμούς, την μηχανική των συμπιεστών ρευστών καθώς και γύρω από την θεωρία σφαλμάτων και μετρήσεων. Στόχος, είναι ο σχεδιασμός και η ολοκληρωμένη κατασκευή, μίας αυτοματοποιημένης διαδραστικής μετρητικής διάταξης ακριβείας, με την βοήθεια της οποίας θα μπορούν να γίνονται έλεγχοι ορθής λειτουργίας και εξακρίβωσης, των βαλβίδων ρύθμισης πίεσης του κυκλώματος υπερπλήρωσης των αναγνωρισμένων αγωνιστικών οχημάτων, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA). Η διάταξη, θα βασίζεται σε έναν μικροελεγκτή τύπου «Arduino» και σε πλήθος αισθητήρων, μικροηλεκτρονικών και μηχανικών παρελκόμενων στοιχείων. Η ρύθμιση της μετρητικής συσκευής, θα βασιστεί σε εμπειρικούς κανόνες και πειράματα. Ο χρήστης, θα μπορεί μέσα από ένα σύγχρονο περιβάλλον διεπαφής, να ελέγχει και συνεπώς να χρησιμοποιεί την διάταξη, παρακολουθώντας και αποθηκεύοντας τα δεδομένα αυτής.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

  The scientific interest of this project is determined around electronic circuits and microcontrollers, programming, automations, fluid mechanics and measurements error theory. The aim is to design and fully develop an automated interactive precision measuring device, which will be able to check and verify the correct operation of the homologated cars turbo circuit pressure relief valves, in compliance with the regulations of «Federation Internationale de l’ Automobile» (FIA). The measurement device will consists of an «Arduino» microcontroller, plenty of sensors, microelectronics and mechanical components. The calibration process of the device will be based on empirical rules and experiments. Users will be able to control the device, through a modern interface environment, in order to monitor or save the tests measurements. 


 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 3/2/2021

Ώρα: 16:00

 

Σύνδεσμος Εξέτασης (Εξ' αποστάσεως μέσω Zoom)

https://tuc-gr.zoom.us/j/83277063018?pwd=a0ZSVzZUTDYxalhVTEJzVXZWMk9OQT09

Meeting ID: 832 7706 3018
Password: 099584

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012