Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

05
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Τζουγκαράκη Παρασκευής, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα05/02/2021 13:00 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Τζουγκαράκη Παρασκευή

Αριθμός Μητρώου: 2013010044

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Ανάλυση ικανοποίησης επιβατών αεροπορικών εταιρειών των ΗΠΑ

Τίτλος στα Αγγλικά:            Passenger satisfaction analysis of USA airlines

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στυλιανός

Πρώτο Μέλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία

Δεύτερο Μέλος: Δούμπος Μιχαήλ

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Σκοπός της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η εύρεση αναγκαίων και ικανών συνθηκών για την ικανοποίηση των πελατών τριών αμερικάνικων  αεροπορικών εταιριών με τη χρήση της μεθόδου ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης (fsQCA),  χρησιμοποιώντας τη θεωρία ασαφών συνόλων, και σε δεύτερη φάση με το λογισμικό  της  συγκριτικής πολυκριτήριας ανάλυσης ικανοποίησης MUSA+.

Η fsQCA βασίζεται στην Boolean algebra καθώς και τα ασαφή σύνολα για να καθορίσει ποιες αιτιώδεις συνθήκες (ή συνδυασμοί συνθηκών)οδηγούν σε ολική ικανοποίηση, όπως και να εντοπίσει τυχόν αναγκαίες συνθήκες για την παρουσία της.

Ειδικότερα, θα εξεταστούν έξι κριτήρια επιμέρους ικανοποίησης και ένα ολικής ικανοποίησης  των πελατών κάθε αεροπορικής εταιρείας από δεδομένα που προήλθαν από έρευνα της Skytrax. Έτσι με την μελέτη των δεδομένων και την επεξεργασία αυτών από το λογισμικό της fsQCA θα εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με την καταναλωτική συμπεριφορά των επιβατών που αφορούν τις προτιμήσεις και τις απαιτήσεις τους.

Η μέθοδος MUSA (MUlticriteria Satisfaction  Analysis) εξάγει τα συμπεράσματα για  τις εταιρίες σαν σύνολο και στην συνέχεια με βάση τις αρχές του μοντέλου MUSA και του μοντέλου συγκριτικής ανάλυσης MUSA+ καταλήγει τόσο σε συμπέρασμα για κάθε μια από τις μελετώμενες εταιρείες ξεχωριστά, αλλά και κάνει σύγκριση μεταξύ τους. Τα αποτελέσματα της μεθόδου, συντελούν στην εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις απαιτήσεις των επιβατών κάθε εταιρείας, καθώς και το εάν η εταιρεία ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πελατών και σε τι βαθμό. Με τον τρόπο αυτό η συγκριτική ανάλυση δίνει μια εικόνα στην κάθε εταιρεία σχετικά με τα σημεία που υπερτερεί και έχει πλεονέκτημα, καθώς και σε αυτά που υστερεί.

Εν τέλει, παρέχεται η δυνατότητα για βελτίωση των υπό εξέταση υπηρεσιών, αφού θα προσδιοριστούν τόσο τα δυνατά όσο και τα αδύνατα σημεία τους, ενώ παράλληλα  εντείνεται η προσπάθεια για δημιουργία νέων τρόπων για την ικανοποίηση των πελατών.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:  Παρασκευή 05/02/2021

Ώρα:    13:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               https://join.skype.com/pz9IPddiclXU

Κτίριο:    ………………………………………

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012