Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μέγκαν Ασένοβα, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα12/02/2021 10:30 - 11:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   ΜΕΓΚΑΝ ΑΣΕΝΟΒΑ

Αριθμός Μητρώου:   2014010103

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:         Πειραματική διερεύνηση της επίδρασης των συνθηκών χάραξης με Laser, στη γεωμετρία της παραγόμενης διαμόρφωσης

  Τίτλος στα Αγγλικά:          Experimental investigation of the effect of laser engraving conditions on the geometry of the produced configuration (kerf)

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:  ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Καθηγητής

Πρώτο Μέλος:  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ, Καθηγητής

Δεύτερο Μέλος:  ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΑΚΗΣ, Ε.ΔΙ.Π.

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην κατεργασία ακρίβειας, χάραξη με δέσμη laser ορθογώνιων κοιλοτήτων, με κατακόρυφα τοιχώματα δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι τα τοιχώματα της τελικής χαραγμένης κοιλότητας δεν είναι στην πράξη κάθετα με την επιφάνεια χάραξης. Δηλαδή, τα τοιχώματα δεν είναι κατακόρυφα όπως θα έπρεπε ιδανικά να είναι, αλλά δείχνουν μια σημαντική κλίση προς το εσωτερικό της χαραγμένης κοιλότητας. Αυτό το φαινόμενο αναφέρεται στην θεωρία ως σχηματισμός «kerf» και η γωνία που σχηματίζεται από τα πλευρικά τοιχώματα με τον κατακόρυφο άξονα ονομάζεται «kerf taper angle». Οι ερευνητικές εργασίες για τη μελέτη σχηματισμού του kerf, ειδικά για την κατεργασία χάραξης με δέσμη laser, είναι πολύ λίγες και υστερούν σε έμπρακτη θεωρία. Έτσι, η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχεδιασμό και την εκτέλεση πειραμάτων σε δοκίμιο ανοξείδωτου χάλυβα, στην εργαλειομηχανή χάραξης DMG Lasertec 40. Στόχος είναι ο καθορισμός βέλτιστων συνθηκών στην κατεργασία της χάραξης για την αποφυγή διαμόρφωσης χείλους (kerf).

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:     

In precision machining, laser engraving of rectangular cavities, with vertical walls, it has been observed that the walls of the final engraved cavity are not in practice vertical. That is, the walls are not as vertical as they should ideally be, but show a significant slope towards the inside of the engraved cavity. This phenomenon is referred to in the literature as kerf formation and the angle formed by the side walls with the vertical axis is called kerf taper angle. The research works on the study of kerf formation, specifically for laser engraving, is very few and lags behind in practical theory. Thus, this dissertation includes the design and execution of experiments on a stainless-steel workpiece, on the DMG Lasertec 40, Laser Engraving Machine. Its aim is the determination of optimal conditions to avoid kerf taper angle formation.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα / Μήνας/ Έτος:          12/2/2021 

Ώρα: 10:40

 

Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:  https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9IL21zYkN0UT09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012