Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

12
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Κόρδα Σωτήρη - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα12/02/2021 12:45 - 13:45

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΡΔΑΣ

θέμα
Ενσωματωμένο Σύστημα για Πυροδότηση Φωτογραφικού ΦΛΑΣ
Embedded System for Photographic FLASH Triggering

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Δόλλας Απόστολος (επιβλέπων)
Αναπληρωτής Καθηγητής Κουτρούλης Ευτύχιος
Αναπληρωτής Καθηγητής Παπαευσταθίου Ιωάννης (Σχολή ΗΜΜΥ, ΑΠΘ)

Περίληψη
Η φωτογραφία αποτελεί ένα δημοφιλές επαγγελματικό πεδίο. Με χρήση ενσωματωμένων συστημάτων πυροδότησης ΦΛΑΣ έχει γίνει εφικτή η λήψη φωτογραφιών από φαινόμενα που εξελίσσονται πολύ γρήγορα και είναι αδύνατο να φωτογραφηθούν με συμβατικά μέσα από τον άνθρωπο. Υπάρχει όμως ακόμα η ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερα ασύρματα συστήματα πυροδότησης χαμηλού κόστους με μικρή καθυστέρηση. Σε αυτή την διπλωματική εργασία σχεδιάσαμε ένα τέτοιο ενσωματωμένο σύστημα το οποίο βασίζεται σε  πλακέτες ανάπτυξης της πλατφόρμας Arduino που χρησιμοποιούν μικροελεγκτές, σε πομποδέκτες ραδιοσυχνοτήτων και σε μετρήσεις αισθητήρων για την καταγραφή ενός γρήγορα εξελισσόμενου φαινομένου. Χρησιμοποιώντας αυτό το σύστημα έγιναν λήψεις φωτογραφιών από τρύπημα μπαλονιού, θραύση αντικειμένων, πρόσκρουση αντικειμένου σε υγρή επιφάνεια και ρίψη αυγού στο έδαφος. Καταφέραμε να πετύχουμε πυροδότηση σε χρόνο μικρότερο των 5 ms, συνολικό κόστος κατασκευής κάτω από 60$ και ασύρματη επικοινωνία όλων των επιμέρους υποσυστημάτων.  

Abstract
Photography is a popular field of profession. Through the use of embedded triggering systems for photographic FLASHES it is feasible to have images of rapidly unfolding phenomena that are impossible for humans to capture with conventional means. However, there is still need for developing more low cost and low latency wireless triggering systems. In this Diploma Thesis we designed such an embedded system based on microcontroller development boards of the Arduino platform, radio frequency transceivers and sensor measurements for the capturing of rapidly unfolding phenomena. Using this system, we shot pictures of popping balloons, breaking objects, objects falling on liquid surface and eggs thrown on the ground. We managed to have triggering with a latency lower than 5 ms, total cost lower than 60$ and wireless communication between every subsystem.     

Meeting ID : 838 1276 5162
Password : 475789

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012