Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Φεβ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Χαραλαμπάκη Καλλιόπης - Άννας, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα19/02/2021 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Χαραλαμπάκη Καλλιόπη - Άννα

Αριθμός Μητρώου:              2017019003

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Συστήματα Συστάσεων στον Τουρισμό

Τίτλος στα Αγγλικά:            Recommender Systems in Tourism

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Τσαφαράκης Στέλιος

Πρώτο Μέλος:            Γρηγορούδης Ευάγγελος

Δεύτερο Μέλος: Ματσατσίνης Νικόλαος

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

Ως συστήματα συστάσεων μπορούν να οριστούν τα προγράμματα που επιχειρούν να προτείνουν τα πιο κατάλληλα αντικείμενα (προϊόντα ή υπηρεσίες) σε συγκεκριμένους χρήστες (ιδιώτες ή επιχειρήσεις) προβλέποντας το ενδιαφέρον ενός χρήστη για ένα στοιχείο που βασίζεται σε σχετικές πληροφορίες αναφορικά με τα αντικείμενα, τους χρήστες και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ αντικειμένων και χρηστών. Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση των συστημάτων συστάσεων και η αλληλεπίδρασή τους στην διεθνή βιομηχανία του τουρισμού η οποία έχει επηρεαστεί σημαντικά από το διαδίκτυο με το πλήθος επιλογών προς τους καταναλωτές να έχει αυξηθεί δραματικά. Για το σκοπό αυτό γίνεται μια βιβλιογραφική έρευνα των συστημάτων συστάσεων και της εφαρμογή που έχουν στον τουρισμό. Επιπλέον γίνεται προσπάθεια ταξινόμησης των συστημάτων συστάσεων με διαφορετικά κριτήρια, όπως το είδος των αντικειμένων που προτείνουν, τη χρήση υπολογιστή ή συσκευής χειρός, την τεχνική σύστασης.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             19-02-2021

Ώρα:                                       11.00

 

​​​​​​​Αίθουσα Εξέτασης

Αίθουσα:               ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

Η εξέταση θα γίνει μέσω συνδέσμου:
https://join.skype.com/dfdF64dx8xTZ

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012