Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

22
Φεβ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Ράγια Νικόλαου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΕξ’ αποστάσεως - Ανοιχτή στο κοινό
Ώρα22/02/2021 09:30 - 10:30

Περιγραφή:

Τίτλος: Σχεδιασμός επέκτασης υπαίθριας εκμετάλλευσης κοιτάσματος μαρμάρου 

Εξεταστική Επιτροπή:
Εξαδάκτυλος Γεώργιος, καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Γαλετάκης Μιχαήλ, καθηγητής ΜΗΧΟΠ
Σαράτσης Γεώργιος, ΕΔΠΙ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη:
Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο σχεδιασμός της επέκτασης μιας υπάρχουσας υπαίθριας εκμετάλλευσης, σε ένα λατομείο μαρμάρου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Ο σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε με την χρήση εμπορικού σχεδιαστικού προγράμματος autodesk.
Αρχικά, εισήχθησαν στο πρόγραμμα αυτό τα δεδομένα της τοπογραφίας της περιοχής του λατομείου και δημιουργήθηκε το τοπογραφικό ανάγλυφο της σημερινής κατάστασης τής υπό μελέτη περιοχής. Στη συνέχεια, ανατολικότερα από την υπάρχουσα εκμετάλλευση σχεδιάστηκε μια νέα υπαίθρια εκμετάλλευση η οποία ξεκινάει από το απόλυτο υψόμετρο των +1016 μέτρων και καταλήγει στο υψόμετρο των +938 μέτρων. Τέλος, υπολογίστηκε ο απαραίτητος μηχανολογικός εξοπλισμός και ο απαραίτητος αριθμός εργαζομένων για την λειτουργία του λατομείου. Επίσης, υπολογίστηκαν τα ετήσια έξοδα που προκύπτουν από τη κατανάλωση καυσίμου και την φθορά ελαστικών των μηχανημάτων καθώς και το κόστος εργασίας του προσωπικού.

Abstract:
The purpose of this dissertation is to plan the expansion of an existing surface marble quarry. The design was carried out using a commercial autodesk design software.
Initially, the topography of the quarry area was modelled at its current state. Then, a new surface quarry was designed which starts from the absolute altitude of +1016 meters and ends at the altitude of +938 meters and the two quarries have been merged. Finally, the necessary mechanical equipment and the necessary number of employees for the operation of the quarry were calculated. In addition, the annual expenses resulting from the fuel consumption and the wear of the tires of the equipment as well as the labor costs were also evaluated.

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012