Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

23
Φεβ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αλεξάνδρας Γεωργίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα23/02/2021 10:00 - 10:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο:   Αλεξάνδρα Γεωργίου

Αριθμός Μητρώου:              2015010020

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά:            Μελέτη σκοπιμότητας και ανάλυση κόστους –οφέλους για την εγκατάσταση συστήματος παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε πλοία από τη  στεριά, στο λιμένα της Σούδας.

Τίτλος στα Αγγλικά: Feasibility study and Cost-Benefit Analysis for an on-shore power supply installation in Souda Port.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων:     Σπυρίδων Παπαευθυμίου

Πρώτο Μέλος: Μιχαήλ Κονσολάκης

Δεύτερο Μέλος:          Δημήτριος Ιψάκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:          

 Στην παρούσα διπλωματική Εργασία, εξετάζεται η δυνατότητα εγκατάστασης ενός συστήματος Cold Ironing στο λιμάνι της Σούδας στα Χανιά και γίνεται επίσης μια ανάλυση κόστους – οφέλους.

 Σκοπός για την εγκατάσταση ενός συστήματος Cold Ironing είναι η βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στο λιμάνι αλλά και στην περιοχή γύρω από αυτό, μειώνοντας τις εκπομπές των αέριων ρύπων (π.χ. ΝOx, SΟx ). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν αντικατασταθεί η χρήση των βοηθητικών κινητήρων diesel για την παραγωγή ισχύος με παροχή ηλεκτρικού ρεύματος από την ξηρά.

Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η τεχνική σχεδίαση της εφαρμογής αυτής καθώς και το οικονομικό και περιβαλλοντικό της αποτύπωμα.

Η πράσινη πτυχή του έργου καθορίζεται από την ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, ως εναλλακτικός τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την εφαρμογή του Cold Ironing.

  Τέλος, η βιωσιμότητα της συνολικής επένδυσης καθορίζεται με τον υπολογισμό της Καθαρής Παρούσας Αξίας, ενώ παράλληλα λαμβάνονται υπόψιν και τα περιβαλλοντικά οφέλη για τον λιμένα της Σούδας και της ευρύτερης περιοχής.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά:

This Diploma Thesis will consider the possibility of a Cold Ironing installation in Chania’s port, Souda, from a cost-benefit perspective.

 The aim of using Cold Ironing is to improve air quality in a port and in the city close to the port area, by reducing emissions of air pollutants such as NOx and SOx. This is achieved by replacing onboard generated power from diesel auxiliary engines with clean electricity supplied by a shore connection.

The present Thesis presents a technical design of the installation as well as its financial and environmental evaluation.

The Green aspect of the project is determined by the development of a photovoltaic park as an alternative way to generate electricity for the Cold Ironing application.

Finally, the viability of the total investment is determined by calculating Net Present Value, while at the same time the environmental benefits for the port of Souda are considered.

 

Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος:             23/02/2021

Ώρα:                                      10:00

 

Χώρος Εξέτασης

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/82893702315?pwd=My94cjZoMEVXMTczVE1vM0pnS1JPUT09

Meeting ID: 828 9370 2315

Password: 456020

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012