Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Μαρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Καδά Δήμητρας - Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/03/2021 11:00 - 12:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΔΑ

Τίτλος: ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΠΗΛΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ:
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Title:Earth buildings in Crete. Building construction learnings thought the documentation and preservation of earthen architectural heritage.

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, 11.00 π.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Επίκουρη Καθηγήτρια :Μαρία Μανδαλάκη (επιβλέπουσα)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια: Αμαλία Κωτσάκη  
Αναπληρωτής Καθηγητής :Γιάννης – Νίκος Τσάρας 


Περίληψη

Στην παρούσα ερευνητική εργασία, διερευνάται η παραδοσιακή τεχνική δόμησης με ωμό πηλό, που απαντάται στην Κρήτη και μελετώνται οι κατασκευαστικές τεχνικές που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως. Στη συνέχεια, εντοπίζονται οι τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί στον ελλαδικό χώρο, ενώ δίδεται έμφαση στις τεχνικές που έχουν εντοπιστεί ειδικότερα στο νησί της Κρήτης από το παρελθόν μέχρι σήμερα. Στόχος αποτελεί η διάσωση και η διάδοση της γνώσης των κατασκευών από πηλό, καθώς αποτελούν κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και του τρόπου κατοίκησης. Βασικό κομμάτι της έρευνας επικεντρώνεται στην καταγραφή πηλόκτιστων κατασκευών στην Κρήτη, θέτοντας έτσι την αρχή για την ιστορική τεκμηρίωση κτισμάτων από πηλό και για την υπόλοιπη Ελλάδα. Η ανάγκη καταγραφής τους είναι άμεση, διότι είναι κτίσματα εγκαταλελειμμένα, τα οποία όμως έχουν αντέξει στον χρόνο και μαρτυρούν τις παραδόσεις και την τεχνοτροπία της εποχής κατασκευής τους. 
Η μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη συγκεκριμένη έρευνα βασίζεται σε βιβλιογραφική και διαδικτυακή έρευνα, σε καταγραφή πήλινων κτισμάτων της Κρήτης μέσω επιτόπιων επισκέψεων  και σε κατασκευές κλίμακας 1:1. Η ενασχόληση με τον πηλό και τις κατασκευές 1:1 ήταν και το έναυσμα για την περαιτέρω διερεύνηση του υλικού και τη δημιουργία αυτής της ερευνητικής εργασίας. 
Η μελέτη απαντά σε ερωτήματα που αφορούν τον πηλό ως δομικό υλικό και στο πώς παραδοσιακά εντάσσεται στη δόμηση στον ελλαδικό χώρο. Διερευνάται η διαχρονικότητα των πήλινων κατασκευών, ξεκινώντας από τις πρώτες ιστορικές αναφορές αυτού του δομικού υλικού στη μινωική Κρήτη έως το σήμερα, με τα πηλόκτιστα των Χανίων Κρήτης. Στη συνέχεια, παρατίθενται προβληματισμοί που αφορούν στη φυσική δόμηση στην Ελλάδα και στις σύγχρονες κατασκευές με πηλό στην Κρήτη. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα, καθώς και προτάσεις για περαιτέρω διερεύνηση των δυνατοτήτων του συγκεκριμένου υλικού. 


 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012