Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

03
Μαρ

Παρουσίαση Ερευνητικής εργασίας κ.Λειβαδίτη Χριστίνας κ.Περβανά Νικολάου- Σχολή ΑΡΜΗΧ
Κατηγορία: Παρουσίαση Ερευνητικής Εργασίας  
Τοποθεσίαη παρουσίαση θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης
Ώρα03/03/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Ονοματεπώνυμο: Λειβαδίτη Χριστίνα, Περβανάς Νικόλαος

Τίτλος: Το πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό αποτύπωμα της εσωτερικής μετανάστευσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Η περίπτωση των Χίων προσφύγων στη Σύρο

Title:The urban and architectural imprint of internal migration in 19th century Greece. The case of the Chian Refugees in Syros

Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021, 12.00 μ.μ.

Εξεταστική Επιτροπή

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια :Αμαλία Κωτσάκη (επιβλέπουσα)
Καθηγητής :Νικόλαος Σκουτέλης 
Επίκουρος Καθηγητής: Κλήμης Ασλανίδης 


Περίληψη

Στα χρόνια πριν από την Ελληνική Επανάσταση, η Σύρος φέρει την εικόνα ενός αραιοκατοικημένου και άσημου τόπου, με μοναδικό οικισμό την Άνω Σύρο. Με το ξέσπασμα του Αγώνα το 1821 και με αποκορύφωμα την καταστροφή της Χίου το 1822, φτάνουν στο νησί οι κατατρεγμένοι Έλληνες. Έτσι, γεννιέται μια νέα πόλη του 19ου αιώνα, η Ερμούπολη. Αυτή είναι που θα επιλεγεί, αναδειχθεί και κυριαρχήσει ως το σημαντικότερο εμπορικό, βιομηχανικό και ναυτιλιακό κέντρο του νεοσύστατου κράτους.
Η εργασία αυτή διερευνά το πολεοδομικό και αρχιτεκτονικό αποτύπωμα της εσωτερικής μετανάστευσης στην Ελλάδα του 19ου αιώνα και συγκεκριμένα των Χίων προσφύγων στη Σύρο. Αντικείμενο της εργασίας αποτελούν ο αστικός ιστός και τα αρχιτεκτονικά έργα που προέκυψαν από την μετοίκηση των Χιωτών στην Ερμούπολη. Χαρακτηριστικά εξετάζονται οι συνοικίες Βαπόρια και Μεταμόρφωση (αλλιώς Βροντάδο), οι κάτοικοι των οποίων είναι ορμώμενοι από την Χίο.
Μέσα από την ανάλυση των συνθηκών και των χαρακτηριστικών μετεγκατάστασης των Χίων εξετάζεται ο τρόπος μετοίκισης τους στην Ερμούπολη, ο οποίος διαμόρφωσε το αστικό τοπίο και την φυσιογνωμία της πόλης. Έτσι, παρατηρείται σύνδεση του τόπου προέλευσης με τις συγκεκριμένες συνοικίες της Ερμούπολης, μέσω της ανάκλησης της χωρικής μνήμης, με σκοπό την οικειοποίηση του νέου αυτού τόπου. Διαμορφώνοντας, λοιπόν, οι Χίοι την τελική εικόνα της πόλης, πρωτοστατούν στην ανάπτυξη και την ευημερία του νέου αυτού τόπου.


Abstract

In the years prior to the Greek Revolution, Syros bears the image of a sparsely populated and unknown place, with Ano Syros being the lone settlement of the island. With the outbreak of the War of Independence in 1821 and culminating in the destruction of Chios in 1822, the persecuted Greeks arrived on the island. Thus, a new city of the 19th century was born, Ermoupolis. It is the one to be selected, emerged and dominate as the most important commercial, industrial and shipping center of the newly formed state.
This work studies the urban and architectural imprint of internal migration in 19th century Greece and specifically of the Chian refugees in Syros. The objectives of this research are the urban fabric and the architectural works that resulted due to the relocation of the Chians to Ermoupolis. Characteristically, the districts of Vaporia and Metamorfosi (also known as Vrontado) are examined, whose inhabitants are rushed from Chios.
Through the analysis of the conditions and the characteristics of the relocation of the Chian refugees, the way of their relocation in Ermoupolis is examined, which shaped the urban landscape and the physiognomy of the city. Thus, a connection of the place of origin with the specific districts of Ermoupolis is observed, through the recall of the spatial memory, in order to sense this new place as their home. Forming, therefore, the Chians the final image of the city, they lead in the development and prosperity of this new place.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012