Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

10
Μαρ

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής - Βασιλακοπούλου Κωνσταντίνα - Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής  
Τοποθεσία
Ώρα10/03/2021 11:15 - 14:00

Περιγραφή:

Τόπος:
Σύνδεσμος τηλεδιάσκεψης
Έναρξη: 10/03/2021 11:15
Λήξη: 10/03/2021 02:00

Διδακτορικές Σπουδές στην «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ»

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Μ.:    2011057272

Ημερομηνία Παρουσίασης:    10/03/2021 

Ώρα:   11:15 

Αίθουσα:      ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ 

Τίτλος Δ.Δ.: Έξυπνα συστήματα φυσικού φωτισμού. Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση σωλήνων φυσικού φωτισμού με τεχνητό φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και συστήματα έξυπνου ελέγχου.

PhD Title: Smart natural lighting systems. Development & optimization of light pipes with integrated low energy consumption artificial lighting, managed by smart controls.

Επιβλέπουσα: Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

1 Καθηγήτρια Διονυσία Κολοκοτσά (Πολυτεχνείο Κρήτης)

2 Καθηγητής Θεοχάρης Τσούτσος (Πολυτεχνείο Κρήτης)

3 Καθηγητής Άγις Παπαδόπουλος (Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

4 Καθηγητής Κωνσταντίνος Καλαϊτζάκης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

5 Καθηγητής Μιχάλης Λαζαρίδης (Πολυτεχνείο Κρήτης)

6 Καθηγητής Άρης Τσαγκρασούλης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

7 Αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαργαρίτα Ασημακοπούλου  (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Περίληψη:

Οι φωτοσωλήνες αποτελούν καινοτόμα συστήματα φυσικού φωτισμού που μπορούν να μεταφέρουν το φως από την οροφή ή τις όψεις του κτιρίου, μέσω σωλήνων υψηλής ανακλαστικότητας, για μεγάλες αποστάσεις, και να προσφέρουν φυσικό φως σε χώρους που υπό άλλες συνθήκες δε θα είχαν πρόσβαση σε αυτό. Η διδακτορική αυτή διατριβή διερευνά την φωτιστική και ενεργειακή απόδοση φωτοσωλήνων, που συνδυάζονται με Διόδους Εκπομπής Φωτός (LEDs) και έξυπνα συστήματα ελέγχου, στις συνθήκες της Ελλάδας. Θεωρητικά μοντέλα υπολογισμού της φωτιστικής απόδοσης των φωτοσωλήνων και αποτελέσματα προσομοιώσεων συγκρίνονται με πειραματικά δεδομένα που συλλέχθηκαν σε περίοδο 7 μηνών. Τα πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη μεθοδολογίας που επιτρέπει τον υπολογισμό της μέσης εσωτερικής Φωτεινότητας από το φωτοσωλήνα στο επίπεδο αναφοράς, με ανεξάρτητη μεταβλητή την εξωτερική Φωτεινότητα και το δείκτη αιθριότητας της διάχυτης ακτινοβολίας. Πρότυπη μεθοδολογία αναπτύχθηκε και για τη χρησιμοποιούμενη ισχύ του συστήματος τεχνητού φωτισμού, για το σύνολο της πειραματικής περιόδου και επί μέρους για κάθε μήνα, με ανεξάρτητες μεταβλητές την εξωτερική Φωτεινότητα, τη θέση του ήλιου (αζιμούθιο και γωνία ύψους) και το δείκτη αιθριότητας της διάχυτης ακτινοβολίας.

Abstract:

Light pipes are innovative daylight systems that can guide daylight and sunlight from the roof or the facades of buildings, for long distances, through very reflective tubes and provide natural light to spaces that would not otherwise have access to it. This Thesis investigates the lighting and energy performance of light pipes, combined with Light Emitting Diodes (LEDs) and smart controls in the Greek environmental conditions. Analytical models for performance prediction and data from simulations are compared to experimental data recorded within a period of 7 months. The experimental data was used to develop a methodology for the calculation of the interior Illuminance achieved by light pipes on a horizontal reference plane, using as independent variables the exterior Illuminance and the Sky Diffuse Coefficient. A novel methodology was also developed for calculating the used power of artificial lighting, for the whole of the experimental period as well as for each of the months included in this period. The independent variables were the exterior Illuminance, the Sky Diffuse Coefficient, and the position of the sun (sun azimuth and altitude).

 

Πρόσκληση τηλεδιάσκεψης / Meeting invitation

Kolokotsa Dionysia is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

 

Topic: Υποστήριξη διατριβής Βασιλακοπούλου Κωνσταντίνας

Time: Mar 10, 2021 12:00 PM Athens

 

Join Zoom Meeting

https://tuc-gr.zoom.us/j/84473894834?pwd=ZDFZd0xFNGdOYzFUbS9saDR0SktvUT09

 

Meeting ID: 844 7389 4834

Password: 026749

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012