Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

09
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Μαυράκη Μάριου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΗ παρουσίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη
Ώρα09/03/2021 14:00 - 15:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΑΡΙΟΣ ΜΑΥΡΑΚΗΣ

θέμα
Ανάπτυξη Συστήματος Στερεοσκοπικής Απεικόνισης Στην Ενδοσκόπηση
Development Of Stereoscopic Imaging In Endoscopy

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Μπάλας Κωνσταντίνος (επιβλέπων)
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μανιά Αικατερίνη 
Δρ. Κορτσαλιουδάκης Ναθαναήλ (Μέλος ΕΔΙΠ)

Περίληψη
Ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται τη διάσταση του βάθους εξαιτίας ενός συνόλου οπτικών ερεθισμάτων, από τα οποία το πιο σημαντικό είναι η διοφθαλμική παράλλαξη. Το οπτικό σύστημα του ανθρώπου λαμβάνει δύο οπτικά σήματα από τους οφθαλμούς και ο εγκέφαλος από τη σύντηξη αυτών των σημάτων αντλεί πληροφορία για το βάθος. Η παρούσα εργασία αναφέρεται στην ανάπτυξη ενός στερεοσκοπικού συστήματος απεικόνισης για την ενδοσκόπηση. Η υλοποίηση του βασίζεται στην ικανότητα του οπτικού συστήματος να δημιουργεί την διάσταση του βάθους από την προβολή μιας ελαφρώς διαφορετικής εικόνας του ίδιου αντικειμένου στο κάθε μάτι. 
Η εικόνα που λαμβάνει το ενδοσκόπιο χωρίζεται σε δύο εικόνες δημιουργώντας ένα στερεοσκοπικό ζεύγος με την κατάλληλη παράλλαξη, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν καλύτερη αίσθηση του βάθους. Με την υλοποίηση του κατάλληλου λογισμικού γίνεται η ρύθμιση των παραμέτρων της κάμερας, καθώς επίσης δημιουργείται και η κατάλληλη διάταξη για να γίνει η προβολή του στερεοσκοπικού ζεύγους στην οθόνη κεφαλής σε πραγματικό χρόνο. Με την υλοποίηση αυτή αυξάνεται η ακρίβεια διάγνωσης και κίνησης στο χώρο, συγκριτικά με τα δισδιάστατα ενδοσκοπικά συστήματα.

Abstract
The human perception of the dimension of depth is due to a number of visual cues of which most important is binocular parallax. Human's optical system receives two visual signals from the eyes. Then the brain because of the fusion of these signals derive information about depth. This diploma thesis refers to the development of a stereoscopic system in endoscopy. Its implementation is based on our optical system ability to create the dimension of depth from the projection of a slightly different image of the same object in each eye.
Due to the need to configure both constitute the stereoscopic pair in a suitable format to be able to project on the head-mounted display, an appropriate software is being developed. Furthermore the system is real time. Finally is increased the accuracy of diagnosis and movement in space, compared to two-dimensional endoscopic systems.
 

Meeting ID: 829 1373 6845 
Password: 502318

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012