Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

19
Μαρ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Πιάνου Μιχάλη, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
Τοποθεσία
Ώρα19/03/2021 12:00 - 13:00

Περιγραφή:

Τίτλος: Υπολογιστική μελέτη συνθηκών ροής κατά τη Δευτερογενή Ανάκτηση πετρελαίου από ετερογενείς και διαστρωματωμένους ταμιευτήρες πετρελαίου

Εξεταστική Επιτροπή:
Γιώτης Ανδρέας, Επ. Καθηγητής ΜΗΧΟΠ (επιβλέπων)
Χατζηχρήστος Χρήστος, ΕΛΕ Β, ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
Μαρινάκης Δημήτριος, ΕΔΙΠ ΜΗΧΟΠ

Περίληψη: 
Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι η υπολογιστική μελέτη των συνθηκών ροής κατά τη διεργασία εισαγωγής νερού (waterflooding) σε ετερογενείς και ανισότροπους ταμιευτήρες πετρελαίου με χρήση του υπολογιστικού λογισμικού COMSOL Multiphysics. Για τις προσομοιώσεις ροής έγινε χρήση του module του COMSOL για πολυφασική ροή σε πορώδες μέσο. Η εργασία χωρίζεται σε τρία βασικά υπολογιστικά μέρη.
 Στο πρώτο μελετάται η απλούστερη εκδοχή του προβλήματος η οποία αφορά στη δευτερογενή παραγωγή πετρελαίου από έναν τυπικό ομοιογενή αλλά ανισότροπο σχηματισμό. Στο δεύτερο μέρος ο σχηματισμός παρουσιάζει διαστωμάτωση και ετερογένεια. Τέλος, επιλύεται ένα αρκετά συνθετότερο πρόβλημα όπου η εκμετάλλευση του ταμιευτήρα γίνεται από τέσσερα φρεάτια παραγωγής και οκτώ εισαγωγής νερού, ενώ ο ταμιευτήρας παρουσιάζει σύνθετη ετερογένεια. Το συγκεκριμένο μοντέλο ονομάζεται Εgg Model και αποτελεί ένα σύγχρονο σενάριο αναφοράς της SPE για τη σύγκριση υπολογιστικών εργαλείων πολυφασικής ροής. Εκτός από την ψηφιακή απεικόνιση κάθε περίπτωσης από το υπολογιστικό πρόγραμμα δημιουργήθηκαν όλα τα κατάλληλα διαγράμματα για την αξιολόγηση κάθε σεναρίου παραγωγής, όπως επίσης και τα συγκριτικά διαγράμματα τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση της δυναμικής συμπεριφοράς κάθε κοιτάσματος. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται επιβεβαιώνουν ότι το συγκεκριμένο module του COMSOL Multiphysics για πολυφασική ροή σε πορώδες μέσω είναι ένα αξιόπιστο εργαλείο για την επίλυση αρκετά σύνθετων προβλημάτων της μηχανικής εκμετάλλευσης ταμιευτήρων.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012