Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

24
Μαρ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Παναγιώτη Νακόπουλου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα24/03/2021 11:00 - 11:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Νακόπουλος

Αριθμός Μητρώου: 2012010072

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Έξυπνες πόλεις: Ανάπτυξη πλαισίου αξιολόγησης με χρήση πολυκριτήριας ανάλυσης αποφάσεων

Τίτλος στα Αγγλικά: Smart Cities: Development of an evaluation framework based on multicriteria decision analysis

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Ευάγγελος Γρηγορούδης

Πρώτο Μέλος: Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης

Δεύτερο Μέλος:Στέλιος Τσαφαράκης

 

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

 Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά δίνεται ένας ορισμός για την 'έξυπνη πόλη' καθώς εδώ και 20-30 χρόνια που εμφανίστηκε η ιδέα για τις έξυπνες πόλεις δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος και καθολικός ορισμός. Σε δεύτερη φάση ορίζεται ένα πλαίσιο αξιολόγησης, στο οποίο με τη βοήθεια της πολυκριτήριας ανάλυσης και πιο συγκεκριμένα με τη μέθοδο PROMETHEE II,  μετριέται η επίδοση και ταξινομούνται κάποιες συγκεκριμένες πόλεις. Ο ρόλος της ταξινόμησης αποτελεί το βασικό στοιχείο της εργασίας αφού μέσω αυτής, πόλεις που βρίσκονται σε χαμηλή κατάταξη θα μπορέσουν να βελτιωθούν και να συνεργαστούν, ενώ οι πρωτοπόροι θα αποκτήσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα προσέλκυσης επενδυτών, τουριστών, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και παρουσία στα διεθνή δρόμενα και γεγονότα.

 Συγκεκριμένα στο 1ο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στους πολυάριθμους ορισμούς που έχουν διατυπωθεί σε αυτά τα χρόνια και στη δομή της παρούσας διπλωματικής. Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις που έχουν γίνει από αρκετούς ερευνητές για την επιλογή των κατάλληλων δεικτών και της κατάταξης των πόλεων σε μια ενιαία κλίμακα. Στο κεφάλαιο 3 και 4 παρουσιάζεται η επιλογή του πλαισίου που σχεδιάστηκε και τα αποτελέσματα από την έρευνα. Από τις 17 πόλεις που μελετήθηκαν πάνω σε 52 δείκτες που εντάσσονται σε 6 πυλώνες, την πρωτιά κατέχει η Σιγκαπούρη με την Κοπεγχάγη και το Ντουμπάι να βρίσκονται στην 2η και 3η θέση του πίνακα. Τέλος στο 5ο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και προεκτάσεις για μελλοντικές έρευνες.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 24/3/2021

Ώρα:11:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

Αίθουσα:               ………………………………………

Κτίριο:    ………………………………………

Zoom: https://tuc-gr.zoom.us/j/83473524621?pwd=K1Z5Q2JJK1pCcW5Yd1J5cjZtS2lyUT09

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012