Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Οκτ

Παρουσίαση μεταπτυχιακής εργασίας κ. Χατζάκη Καλλιόπης, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2021 12:30 - 13:30

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Καλλιόπη Χατζάκη

Αριθμός Μητρώου: 2017019035

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: Τα Χαρακτηριστικά του τουρισμού στην Ελλάδα και ανάλυση των επιδόσεων των ελληνικών περιφερειών.

Τίτλος στα Αγγλικά : The characteristics of tourism in Greece and an analysis of the performance of Greek administrative regions.

 

Εξεταστική Επιτροπή:

Επιβλέπων: κ. Μιχάλης Δούμπος

Πρώτο Μέλος: κ. Κωνσταντίνος Ζουπουνίδης

Δεύτερο Μέλος: κ. Γειώργος Ατσαλάκης

 

Περίληψη

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο, να παρουσιαστούν οι τουριστικές επιδόσεις των ελληνικών περιφερειών καθώς και τα αποτελέσματά τους. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά για τη σημασία του τουρισμού και τις μορφές του. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί μια συσχέτιση, για την συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία και με το πως έχει επηρεάσει τον τουρισμό, σε περιόδους οικονομικής κρίσης. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναλυθούν οι τάσεις και η παρούσα κατάσταση του τουρισμού, καθώς και ποια είναι η σημερινή κατάσταση λόγω της πανδημίας Covid-19, όπου έχει πλήξει όχι μόνο τον ελληνικό τουρισμό, αλλά όλο τον πλανήτη, διότι είναι μια παγκόσμια υγειονομική και οικονομική κρίση. Τέλος θα παρουσιαστούν συνοπτικά τα συμπεράσματα όπου προέκυψαν, μέσα από έρευνες, για την ολοκλήρωση της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : The aim of this dissertation is to present the tourism performance of the Greek regions as well as their results. In the first chapter, reference is made to the importance of tourism and its forms. Then there will be a correlation, for the contribution of tourism to the Greek economy and how it has affected tourism, in times of economic crisis. The third chapter will analyze the trends and the current state of tourism, as well as what is the current situation due to the Covid-19 pandemic, which has affected not only Greek tourism, but the entire planet, because it is a global health and economic crisis. . Finally, the conclusions that emerged, through research, for the completion of the elaboration of the dissertation will be briefly presented. 

 

Ημερομηνία Εξέτασης Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/10/2021 Ώρα: 12:30

 

Χώρος Εξέτασης Αίθουσα: Διαδικτυακά μέσω Zoom Κτίριο: Σύνδεσμος: https://tucgr.zoom.us/j/98033151349?pwd=NCtzUUFVMXNNQTVyV3I3UWk4a1d2QT09

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012