Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Instagram  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

14
Οκτ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Αγγελάκη Κωνσταντίνου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
Τοποθεσία
Ώρα14/10/2021 13:00 - 14:00

Περιγραφή:

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Ονοματεπώνυμο: Αγγελάκης Κωνσταντίνος

Αριθμός Μητρώου: 2015010002

 

Θέμα

Τίτλος στα Ελληνικά: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τίτλος στα Αγγλικά: COMPARATIVE STUDY OF HEATING AND COOLING SYSTEMS

 

Επιτροπή:

Επιβλέπων: Παπαευθυμίου Σπύρος

Πρώτο Μέλος:            Κονσολάκης Μιχαήλ

Δεύτερο Μέλος: Ιψάκης Δημήτριος

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Στις μέρες μας, η ανάγκη για την ψύξη και θέρμανση ενός χώρου αποτελούν ένα από τα βασικότερα σημεία μελέτης και έρευνας για τον μηχανικό με σκοπό την δημιουργία συνθηκών άνεσης στον χώρο που διαμένει και εργάζεται ο άνθρωπος. Βασική προϋπόθεση και συνθήκη για την θέρμανση ή την ψύξη ενός χώρου αποτελεί η ανάγκη για χαμηλή κατανάλωση ενέργειας με μειωμένη εκπομπή ρύπων σύμφωνα με τα δεδομένα τα οποία αποτελούν μέρος των οδηγιών και των κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν σκοπό την κατεύθυνση της τεχνολογίας σε λύσεις φιλικές προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας θα αποτελέσει η διερεύνηση και συγκριτική μελέτη των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης κατοικιών.

Η αντλία θερμότητας και ο λέβητας συμπύκνωσης αποτελούν σύγχρονες και φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες θέρμανσης με πολύ υψηλές αποδόσεις όπου συνεχώς εξελίσσονται, έχει επομένως ενδιαφέρον η ανάλυση και η συγκριτική αξιολόγηση των δύο αυτών εναλλακτικών συστημάτων μεταξύ τους. Θα ακολουθήσει μια ιστορική αναδρομή για τα δύο αυτά συστήματα ενώ θα εμβαθύνουμε στον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων καθώς και των εξαρτημάτων τα οποία αποτελούνται. Γίνεται μια ανάλυση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων τους καθώς και μια συνοπτική αναφορά στις εφαρμογές τους.

 

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά: Nowadays, the need for cooling and heating of a space are one of the main points of study and research for the engineers in order to create conditions of comfort in the space where a person lives and works. A basic condition for the heating or cooling of a space is the need for low energy consumption with reduced emissions according to the data that are part of the laws and the regulations of the European Union that aims at the direction of a technology friendly to the environment and the person.

The purpose of this thesis will be the investigation and comparative study of housing cooling and heating systems.

The heat pump and the condensing boiler are modern and environmentally friendly heating technologies with very high efficiencies which they are constantly evolving, so, it is interesting to analyze and to compare these two alternative systems. A historical review of these two systems will follow, while we will delve into the operation of the systems as well as the components that they consist. An analysis is made of their advantages and disadvantages as well as a brief report on their applications.

 

​​​​​​​Ημερομηνία Εξέτασης

Ημέρα/Μήνας/Έτος: 14/10/2021

Ώρα: 13:00

 

​​​​​​​Χώρος Εξέτασης

https://tuc-gr.zoom.us/j/95073975719?pwd=MU1kV1d1UkhUYWc4elQ1bFJNMXAyUT09

Meeting ID: 950 7397 5719

Password: 132898

 

 

 

 

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012