06
Ιουν

Παρουσίαση Εργασίας ΜΔΕ κου. Rui Miguel Figueiredo Lopes Pereira, Σχολής Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Μεταπτυχιακής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ1 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ1.111
Ώρα06/06/2018 11:00 - 12:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων - ΠΜΣ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εξεταζόμενος μεταπτυχιακός φοιτητής: Rui Miguel Figueiredo Lopes Pereira
Τόπος: Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Γεωλογίας, Μ1.111 (ΜΗΧΟΠ)
Έναρξη: 6/06/2018 11:00
Λήξη: 6/06/2018 12:00

Θέμα Μεταπτυχιακής Εργασίας: «Διερεύνηση αστοχίας σε απόθεση στείρων υλικών Λιγνιτωρυχείου»

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Επικ Καθ. Στειακάκης Εμμανουήλ (επιβλέπων)
Καθ. Γαλετάκης Μιχαήλ
Καθ. Εξαδάκτυλος Γεώργιος

Περίληψη

Στην εργασία αυτή, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της ευστάθειας απόθεσης στείρων υλικών λιγνιτωρυχείου στη Β. Ελλάδα χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά μοντέλα προσομοίωσης της κινητικής τους συμπεριφοράς και το λογισμικό Plaxis 2D.
Σε πρώτη φάση, η συμπεριφορά όλων των σχηματισμών προσομοιώθηκε χρησιμοποιώντας το μοντέλο Mohr Coulomb.
Σε δεύτερη φάση, το στρώμα της αργίλου το οποίο εντοπίζεται στη βάση της απόθεσης, προσομοιώθηκε με το μοντέλο συμπεριφοράς Softening Soil Model και οι υπόλοιποι σχηματισμοί με το μοντέλο Mohr Coulomb.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων προσομοίωσης με τις καταγραφές στο πεδίο, αναδεικνύει τη σπουδαιότητα χρήσης του κατάλληλου μοντέλου συμπεριφοράς προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο αποτέλεσμα προσομοίωσης, γεγονός που θα συμβάλλει στον έλεγχο της κινητικότητας και ευστάθειας της απόθεσης
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012