26
Ιουν

Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής κ. Μαρίας Μπακατσάκη - Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής  
ΤοποθεσίαΔ3 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ3.004, Αίθουσα Σεμιναρίων Σχολής ΜΠΔ
Ώρα26/06/2018 11:00 - 13:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιου Διδάκτορα: Μαρία Μπακατσάκη

Τίτλος στα Ελληνικά: «Ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού πλαισίου εφαρμογής της αξιολόγησης της πανεπιστημιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας».

Τίτλος στα Αγγλικά: “Development of an Effective Implementation Framework for the Evaluation of the Educational Process in Higher Education”

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:

Γεώργιος Σταυρουλάκης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Επιβλέπων
Κωνσταντίνος Ζοπουνίδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Μέλος τριμελούς επιτροπής
Ευάγγελος Γρηγορούδης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης, Μέλος τριμελούς επιτροπής
Βασίλειος Μουστάκης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Θωμάς Κοντογιάννης, Καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
Κωνσταντίνος Καφέτσιος, Καθηγητής, Τμήμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης
Φώτης Βούζας, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012