29
Ιουν

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Πέτσα Δημητρίου - Σχολή ΗΜΜΥ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΗΜΜΥ  
ΤοποθεσίαΛ - Κτίριο Επιστημών/ΗΜΜΥ, 137Π-39,-38, Πολυτεχνειούπολη
Ώρα29/06/2018 13:00 - 14:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΕΤΣΑ

με θέμα

Ανάλυση Υπαρχόντων Συστημάτων Συμπίεσης Δεδομένων Αισθητήρων και Σχεδίαση Σχετικών Κόμβων Αισθητήρων βασισμένοι σε Αναδιατασσόμενη Λογική
Analysis of Compressive Existing Sensing Schemes and Systems and Design of FPGA-based Compressive Sensing Nodes

Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018, 13:00 μ.μ.
Αίθουσα 137.Π39, Κτίριο Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Εξεταστική Επιτροπή
Καθηγητής Παπαευσταθίου Ιωάννης (επιβλέπων)
Καθηγητής Δόλλας Απόστολος
Καθηγητής Πνευματικάτος ΔιονύσιοςΠερίληψη

Στις μέρες μας , ο κόσμος είναι συνυφασμένος με τα Συστήματα Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών. Το γεγονός αυτό , σε συνδυασμό με την ραγδαία πρόοδο και εξέλιξη στον τομέα της Μηχανικής , μας οδηγούν στην ανάγκη για την δημιουργία μιας νέας γενιάς οικονομικών σε κόστος αισθητήρων , ικανών να επιτυγχάνουν υψηλού επιπέδου εξοικονόμηση χωρικής και χρονικής ανάλυσης και ακρίβειας .
Τα Δίκτυα Ασύρματων Αισθητήρων είναι πολύ σημαντικά δίκτυα και εφαρμόζονται σε πολλά καίρια Συστήματα Πληροφοριών, σχετικά με τη Διαχείριση Πληροφοριών . Η τεχνολογία για την ανίχνευση και τον έλεγχο , περιλαμβάνει πίνακες αισθητήρων , αισθητήρες ηλεκτρικού και μαγνητικού πεδίου , σεισμικούς αισθητήρες , αισθητήρες ραδιοκυμάτων , ηλεκτροοπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες , ραντάρ λέιζερ και αισθητήρες τοποθεσίας και πλοήγησης .
Παράλληλα , η Τεχνολογία της Αναδιατασσόμενης Λογικής (FPGA) συνεχίζει να κερδίζει έδαφος , λόγω των πλεονεκτημάτων που δίνει στο σχεδιαστή , όπως είναι η επίδοση , η ευχέρεια ευελιξίας και διαθεσιμότητας στην αγορά , το κόστος , η αξιοπιστία και η μακροπρόθεσμη συντήρηση . Από την εμφάνιση της FPGA από τη Xilinx το 1984, από εκεί που ήταν απλά ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα λογικής σχεδίασης , έχει ουσιαστικά αντικαταστήσει συνήθη ολοκληρωμένα κυκλώματα εξειδικευμένων εφαρμογών και επεξεργαστές για επεξεργασία σήματος και εφαρμογές ελέγχου.
Εμείς θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε κάποια υπάρχοντα Συστήματα Συμπίεσης Δεδομένων σε Δίκτυα Ασύρματων αισθητήρων και να σχεδιάσουμε ένα τέτοιο δίκτυο, συνδυάζοντας την τεχνολογία των FPGAs . Απευθύνεται σε προγραμματιστές επικοινωνίας, διαχειριστές και επαγγελματίες που προσπαθούν να κατανοήσουν τα οφέλη αυτής της νέας τεχνολογίας και τον προγραμματισμό για τη χρήση και την ανάπτυξή της.Abstract

Nowadays, our world is related with the Information Technology Systems, the Internet and general the Communications. All these are coupled with recent engineering advances, are paving the way for a new generation of inexpensive sensors and actuators, capable of achieving a high order of spatial and temporal resolution and accuracy.
The Wireless Sensor Networks (WSN) are very important networks and implement many crucial Information Systems related the Data Management. The technology for sensing and control includes sensor arrays, electric and magnetic field sensors, seismic sensors, radio-wave frequency sensors, electro optic and infrared sensors, laser radars, and location and navigation sensors.
From the other side , Field-programmable gate array (FPGA) technology continues to gain momentum, due to its benefits such us Performance, Time to Market ,Cost, Reliability ,Long-Term and Maintenance. Since their invention by Xilinx in 1984, FPGAs have gone from being simple glue logic chips to actually replacing custom application-specific integrated circuits (ASICs) and processors for signal processing and control applications. This behavior of FPGA Technology motivates us to investigate further the combination with Wireless Sensor Networks .
In this thesis will try to analyze the Compressive existing sensing schemes in the Wireless Sensor Networks (WSN), and design the network using FPGA-based compressive sensing nodes. It is oriented toward communication developers, managers, and practitioners who seek to understand the benefits of this new technology and plan for its use and deployment.

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012