02
Ιουλ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μπέκου Γεώργιου-Σπυρίδων - Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ5 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ5.008
Ώρα02/07/2018 13:45 - 14:45

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο: Μπέκος Γεώργιος-Σπυρίδων
Αριθμός Μητρώου: 2013010088

Θέμα
Τίτλος στα Ελληνικά: «Μέτρηση και ανάλυση προτιμήσεων και στάσεων των χρηστών διαδικτυακών πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων.»

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων: Τσαφαράκης Στέλιος
Πρώτο Μέλος: Γρηγορούδης Ευάγγελος
Δεύτερο Μέλος: Κρασαδάκη Ευαγγελία

Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά:

Στην προκειμένη διπλωματική εργασία θα ασχοληθούμε τόσο με τις προτιμήσεις όσο και με τις συμπεριφορές των καταναλωτών, διαφόρων χωρών, όσον αφορά τη διαδικτυακή πλατφόρμα καταχώρησης, εύρεσης και ενοικίασης καταλυμάτων, την Airbnb. Στα πλαίσια της εργασίας κατασκευάστηκε ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, το οποίο απαντήθηκε από πρόσφατους χρήστες της πλατφόρμας αυτής. Στο ερωτηματολόγιο αυτό, οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να επιλέξουν ένα κατάλυμα για τις πιθανές διακοπές τους ανάμεσα από ένα πλήθος διαφοροποιημένων επιλογών με ορισμένα χαρακτηριστικά και επίπεδα, ενώ κλήθηκαν να απαντήσουν και κάποιες ερωτήσεις σχετικά με τη γνώμη τους για την Airbnb. Η μέθοδος που θα χρησιμοποιηθεί είναι η Choice-Based Conjoint Analysis του λογισμικού της Sawtooth, ενώ θα χρησιμοποιηθεί και ένα μοντέλο Latent Class για την ανάλυση των δεδομένων. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες στατιστικές αναλύσεις με τη χρήση του προγράμματος SPSS, με σκοπό την αξιολόγηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών που χρησιμοποιήθηκαν στην έρευνα. Οι αναλύσεις αυτές περιλαμβάνουν τεστ ελέγχου ανεξαρτησίας x2 (pearson chi-square), καθώς και πολυμεταβλητή ανάλυση διακύμανσης (MANOVA). Τέλος, κρίθηκε απαραίτητη και η θεωρητική προσέγγιση όλων των μεθοδολογιών που χρησιμοποιήθηκαν.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012