05
Ιουλ

Υποστήριξη Διδακτορικής Διατριβής της υπ. διδ. Στρατηγάκη Μαρίας, Σχολής ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διδακτορικής Διατριβής   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα05/07/2018 14:00 - 16:00

Περιγραφή:
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ

Ονοματεπώνυμο Υποψήφιας Διδάκτορα: Στρατηγάκη Μαρία

Θέμα: Μικροδομή και Μηχανικές Ιδιότητες Σύνθετων Υλικών Κεραμικής Μήτρας με Μεταλλικά Εγκλείσματα

Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Καθηγητής Αλέξανδρος Δ. Γκότσης (επιβλέπων)
Καθηγητής Κωνσταντίνος Κομνίτσας
Καθηγητής Διονύσιος Χριστόπουλος
Καθηγητής Κωνσταντίνος Προβιδάκης (Σχολή Αρχιτ.\ Μηχ., ΠΚ)
Επίκουρη Καθηγήτρια Μαρία Σταυρουλάκη (Σχολή Αρχιτ.\ Μηχ., ΠΚ)
Αναπληρωτής Καθηγητής Ιωάννης Τσομπανάκης (Σχολή ΜΗΠΕΡ, ΠΚ)
Καθηγήτρια Αθηνά Τσετσέκου (Σχολή ΜΜΜ, ΕΜΠ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα διδακτορική διατριβή είχε ως στόχους την σύνθεση σύνθετων υλικών κεραμικής μήτρας ενισχυμένων με μεταλλικά εγκλείσματα, μέσω μιας κατάλληλης μεθόδου μορφοποίησης (χύτευσης αιωρήματος) και αναγωγικής πυροσυσσωμάτωσης. Παρασκευάστηκαν και μελετήθηκαν τέσσερις διαφορετικές συνθέσεις δειγμάτων: (α) καθαρή, μη ενισχυμένη αλούμινα, (β) αλούμινα ενισχυμένη με σωματίδια χαλκού, (γ) αλούμινα ενισχυμένη με σωματίδια βολφραμίου, δ) αλούμινα με συνδυασμό σωματιδίων βολφραμίου/χαλκού, σε διάφορες περιεκτικότητες με συνολικό κλάσμα όγκου του μετάλλου από 1 έως 22%. Τα δείγματα μελετήθηκαν ως προς την μακρο- και μικρο-δομή τους, αξιολογήθηκε η μηχανική τους απόκριση, και βρέθηκε ο συσχετισμός ανάμεσα στη δομή τους και τις μηχανικές τους ιδιότητες.
Τα δείγματα παρουσίασαν ομοιογενή δομή, υψηλή πυκνότητα και χαμηλό πορώδες. Αυτό φαίνεται ότι οφείλεται στην επιλεγμένη μέθοδο μορφοποίησης, η οποία μπορεί να δημιουργήσει ωμά υλικά με υψηλή πυκνότητα, και στην κατάλληλη επιλογή της κοκκομετρίας της μήτρας. Η δυσθραυστότητας του κεραμικού βελτιώθηκε με την προσθήκη μικρών ποσοστών μεταλλικής ενίσχυσης. Το μέτρο ελαστικότητας και η σκληρότητα των συνθέτων αυτών υλικών δεν επηρεάστηκαν αρνητικά από την προσθήκη των (κατά κανόνα) μαλακότερων μεταλλικών κόνεων.
Συμπερασματικά η εργασία απέδειξε ότι μικρά ποσοστά μεταλλικής ενίσχυσης μπορούν να βελτιώσουν την αντοχή σε θραύση των κεραμικών. Με την κατάλληλη επιλογή των συστατικών καθώς και των μεθόδων μορφοποίησης και πυροσυσσωμάτωσης του συνθέτου η βελτίωση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς να συνοδεύεται από σημαντική μείωση της ακαμψίας και της σκληρότητας του υλικού.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012