06
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Τασιούλη Φώτιου, Σχολή ΜΗΧΟΠ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ4 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ4.003
Ώρα06/07/2018 13:00 - 14:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εξεταζόμενος φοιτητής: Τασιούλης Φώτιος

Θέμα Διπλωματικής Εργασίας: Σχεδιασμός, προσδιορισμός φορτίων καταπόνησης και διαστασιολόγηση επένδυσης βαθειάς γεώτρησης για την παραγωγή υδρογονανθρώκων

Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
Καθ. Βαρότσης Νικόλαος (επιβλέπων)
Καθ. Πασαδάκης Νικόλαος
Δρ. Γαγάνης Βασίλειος (ΕΔΙΠ)

Περίληψη
Η συγκεκριμένη διπλωματική εργασία πραγματεύεται την επιλογή κατάλληλων τύπων επένδυσης οι οποίοι θα χρησιμοποιηθούν σε μια γεώτρηση υδρογονανθράκων, με σκοπό η τελευταία να φτάσει με ασφάλεια στο επιθυμητό βάθος παραγωγής του κοιτάσματος. Ο επιτυχημένος σχεδιασμός καθώς και η επιλογή κατάλληλων τύπων επένδυσης αποτελούν κομβικής σημασίας παράγοντες καθώς τυχόν αστοχία τους, αφενός μπορεί να προκαλέσει σοβαρά προβλήματα όπως κατάρρευση της γεώτρησης, μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, ακόμη και πρόκληση εργατικού δυστυχήματος και αφετέρου μπορεί να επηρεάσει το κόστος κατασκευής της επένδυσης, το οποίο είναι πολύ μεγάλο και ασύμφορο σε περίπτωση που χρειαστεί αυτή να αντικατασταθεί.
Η διπλωματική εργασία αποτελείται από τα εξής επιμέρους θέματα: Αρχικά γίνεται αναφορά στις διάφορες λειτουργίες της επένδυσης καθώς και στα διαφορετικά προβλήματα τα οποία μπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή και να αντιμετωπιστούν με την χρήση της.
Στην συνέχεια περιγράφονται τα επιμέρους τμήματα από τα οποία αποτελείται μια ολοκληρωμένη επένδυση γεώτρησης καθώς και η διαδικασία επιλογής των ποικίλων τύπων που την αποτελούν.
Επιπρόσθετα μελετήθηκαν και υπολογίστηκαν συγκεκριμένα σχεδιαστικά κριτήρια, με βασικό στόχο ο σχεδιασμός του προγράμματος επένδυσης να είναι όσο το δυνατόν αξιόπιστος και ασφαλής. Τέλος για την επιλογή κατάλληλου τύπου επένδυσης έγιναν δοκιμές αντοχής υποθετικών σεναρίων καταπόνησης, με σκοπό να εξασφαλιστεί η επιτυχία του προγράμματος επένδυσης.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012