06
Ιουλ

Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας κ. Γεωργίας Σκιαδά, Σχολή ΜΗΠΕΡ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας  
ΤοποθεσίαΚ2 - Κτίριο ΜΗΠΕΡ
Ώρα06/07/2018 11:00 - 12:00

Περιγραφή:
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όνοματεπώνυμο Προπτυχιακού Φοιτητή: Σκιαδα Γεωργία
Α.Μ.: 2010050068

Ημερομηνία Παρουσίασης:06.07.2018
Ώρα: 11:00 - 12:00
Αίθουσα: Κ2Α11

Θέμα «Φωτοκαταλυτική διάσπασης των φαρμακευτικών ουσιών SSRIs σε υδατικά διαλύματα»
Επιβλέπων: Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης
Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:
1. Νικόλαος Ξεκουκουλωτάκης
2. Κωνσταντίνα Τυροβολά
3. Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
Αναπληρωματικό Μέλος:Παρασκευή Παναγιωτοπούλου

Περίληψη:
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκε η μόλυνση των υδάτων από μία από τις γνωστότερες ομάδες αντικαταθλιπτικών, τους επιλεκτικούς αναστολείς επαναπρόσληψης της σεροτονίνης (SSRIs). Οι φαρμακευτικές αντικαταθλιπτικές ουσίες μετά τη χορήγηση τους, απορροφούνται από τον οργανισμό και υφίστανται διάφορες μεταβολικές αντιδράσεις. Ένα σημαντικό ποσοστό της χορηγούμενης δόσης εκκρίνεται μέσω της ουρίας, περνάει ανέπαφη από τη μονάδα βιολογικού καθαρισμού και καταλήγει στο περιβάλλον. Ο λόγος είναι ότι οι φαρμακευτικές ουσίες, όπως η σερτραλίνη, η φλουοξετίνη και η σιταλοπράμη ή μίγμα αυτών (SSRIs), περιέχουν σύνθετες οργανικές ενώσεις οι οποίες δεν βιοαποδομούνται ή αποδομούνται πολύ δύσκολα. Στο πλαίσιο αναζήτησης μεθόδων αντιμετώπισης του προβλήματος μπορούν να ενταχθούν οι Προηγμένες Οξειδωτικές Μέθοδοι Αντιρρύπανσης (ΠΟΜΑ), οι οποίες οδηγούν στην πλήρη μετατροπή των οργανικών ενώσεων σε CO2, H2O και ανόργανα ιόντα. Ξεχωριστή θέση στις ΠΟΜΑ κατέχει η ετερογενής φωτοκαταλυτική οξείδωση, η οποία βασίζεται στο φωτοηλεκτροχημικό φαινόμενο και περιγράφεται ως εξής. Ο κάθε κόκκος ενός ημιαγωγού καταλύτη, όπως το οξείδιο του τιτανίου (TiO2), έρχεται σε επαφή με το κατάλληλο διάλυμα και ακτινοβολείται με ενέργεια ίση ή μεγαλύτερη από αυτή του ενεργειακού χάσματός του προς την πλήρη ανοργανοποίηση των ρύπων. Διαπιστώθηκε ότι η απόδοση της φωτοκαταλυτικής διάσπασης της σερτραλίνης αλλά και του μίγματος των SSRIs παρουσία ακτινοβολίας UVA αυξάνεται με την αύξηση της συγκέντρωσης του καταλύτη ΤiO2 και κρίθηκε ως βέλτιστη τιμή τα 500 mg/L, ενώ πάνω από την τιμή αυτή η απόδοση της διεργασίας μένει πρακτικά σταθερή. Η κινητική της φωτοκαταλυτικής διάσπασης των ουσιών του μίγματος SSRI, σε υδατικά διαλύματα παρουσία TiO2 υπό την επίδραση προσομοιωμένης ηλιακής ακτινοβολία, περιγράφεται αρκετά ικανοποιητικά από το κινητικό μοντέλο των Langmuir-Hinshelwood.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012