14
Σεπ

Ορθή Επανάληψη (Αλλαγή Ώρας): Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας της φοιτήτριας Βαρδαλή Αναστασίας, Σχολής Μηχ.Ο.Π.
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΗΧΟΠ  
ΤοποθεσίαΜ3 - Κτίριο ΜΗΧΟΠ, Μ3.108
Ώρα14/09/2018 14:00 - 15:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣΣχολή Μηχανικών Ορυκτών ΠόρωνΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΕξεταζόμενη φοιτήτρια: Βαρδαλή ΑναστασίαΘέμα Διπλωματικής Εργασίας: Γεωλογική και υδροχημική μελέτη των ιστορικά ιαματικών πηγών της περιοχής Τεμενίων, δυτική Κρήτη.Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή:Καθ. Μανούτσογλου Εμμανουήλ (επιβλέπων)Καθ. Καλλίθρακας- Κόντος ΝικόλαοςΔρ. Σπανουδάκης Νικόλαος (ΕΔΙΠ)

ΠερίληψηΟι πηγές της περιοχής Τεμενίων είναι οι μόνες πηγές σε όλη τη Δυτική Κρήτη που έχουν αναγνωριστεί και λειτουργήσει ως ιστορικά ιαματικές πηγές με το Βασιλικό Διάταγμα της 31ης Αυγούστου 1957, αν και από τότε το νομοθετικό πλαίσιο έχει αλλάξει. Η παρούσα διπλωματική εργασία, ασχολήθηκε με τη γεωλογική και την υδροχημική ανάλυση των πηγών Μέσα Χωριό και Τζανουδιανά στην ευρύτερη περιοχή Τεμενίων. Όσον αφορά το γεωλογικό περίγραμμα της περιοχής μελέτης, εργασίες πεδίου έδειξαν ότι οι δύο κύριες πηγές φιλοξενούνται εντός των μεταμορφωμένων πετρωμάτων του Φυλλιτικού Καλύμματος. Αν και στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν σε πολλές θέσεις εναλλαγές σχιστολίθων με μεταεβαπορίτες η χημική σύσταση των πηγών δεν επηρεάζεται από αυτούς. Τα δείγματα που λήφθηκαν σε τρεις δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν στις πηγές κατά την διάρκεια δύο υγρών και μιας ξηρής περιόδου επέτρεψαν τον καθορισμό των φυσικοχημικών χαρακτηριστικών τους. Οι άμεσες μετρήσεις θερμοκρασιών επιτρέπουν την ταξινόμηση των πηγών ως υπόθερμων. Με βάση τα αποτελέσματα που προέκυψαν από λεπτομερείς αναλύσεις κύριων ιόντων και ιχνοστοιχείων των υδάτων των πηγών στις τρείς διαφορετικές περιόδους και με βάση την θέση κατανομής των διαφόρων ιόντων στα εμπειρικά υδροχημικά διαγράμματα, τα ιστορικώς ιαματικά ύδατα των πηγών χαρακτηρίζονται ελαφρώς όξινα, Na-Ca-Mg-Cl-HCO3 τύπου και με μικρές συγκεντρώσεις ολικά διαλυμένων ιόντων (TDS), γεγονός που τα κάνει κατάλληλα για δίαιτα πτωχή σε νάτριο. Σε αντίθεση με την πλειονότητα των ιαματικών υδάτων που χαρακτηρίζονται από αυξημένα TDS και για αυτόν το λόγο χαρακτηρίζονται ως μεταλλικά νερά, τα νερά από την περιοχή Τεμενίων στηρίζουν τις ιαματικές τους ιδιότητες στο γεγονός ότι είναι ολιγομεταλλικά, δηλαδή περιέχουν λιγότερα διαλυμένα άλατα. Λόγω αυτών των χημικών χαρακτηριστικών συγκρίθηκαν διαλυτότητες συγκεκριμένων αλάτων των νερών των πηγών Τεμενίων με τις ποσότητες που περιέχονται σε νερό, που θεωρητικά πρέπει να καταναλώνει ο άνθρωπος ημερησίως και στο νερό που καταναλώνει στη πραγματικότητα ο μέσος άνθρωπος. Εκτός αυτών έγινε επίσης σύγκριση των ποσοτήτων των διαλυμένων κύριων ιόντων με κύρια ιόντα εμφιαλωμένων νερών από διάφορες πηγές της Κρήτης και των ιστορικά ιαματικών νερών των πηγών Μέσα Χωριό και Τζανουδιανά και εξήχθησαν χρήσιμα συμπεράσματα.
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012