18
Σεπ

Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας κ. Μπάκη Δημητρίου, Σχολή ΜΠΔ
Κατηγορία: Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας   ΜΠΔ  
ΤοποθεσίαΔ4 - Κτίριο ΜΠΔ, Δ4.110
Ώρα18/09/2018 10:00 - 11:00

Περιγραφή:
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ονοματεπώνυμο: Μπάκης Δημήτριος
Αριθμός Μητρώου: 2012010005

Θέμα
Τίτλος στα Ελληνικά: Τρισδιάστατη εκτύπωση εναλλακτικών μορφών προϊόντος, εφαρμογή σε ζάντες
Τίτλος στα Αγγλικά : Three-dimensional prints of alternative product versions, apply to car wheel rims

Εξεταστική Επιτροπή:
Επιβλέπων: Μπιλάλης Νικόλαος
Πρώτο Μέλος: Κουλουριδάκης Παύλος
Δεύτερο Μέλος: Αντωνιάδης Αριστομένης

Περίληψη
Περίληψη της εργασίας στα Ελληνικά: Τρισδιάστατη σχεδίαση στο λογισμικό Siemens NX11 διαφορετικών ειδών προϊόντων από ζάντες. Ανάλυση των χαρακτηριστικών τους (κατασκευαστικών , γεωμετρικών, κτλ.) και των παραγόντων (τύπος αυτοκινήτου, επιθυμητή χρήση-επιδόσεις, ελαστικά) που καθορίζουν τις εκάστοτε σχεδιαστικές διαφοροποιήσεις. Τρισδιάστατη εκτύπωση των μοντέλων σε κλίμακα για απτή αναπαράσταση των διαφορών.

Περίληψη της εργασίας στα Αγγλικά : Three-dimensional design in siemens NX11 cad software of alternative product versions of car wheel rims. analysis of their geometric and constructive features as well as analysis of the factors which define the versatility of the product (car type, use, performance, tires). Three-dimensional print of designs for representation of differences.

Ημερομηνία Εξέτασης
Ημέρα/Μήνας/Έτος: 18/9/2018
Ώρα: 10:00

Χώρος Εξέτασης
Αίθουσα: Εργαστήριο CAD
Κτίριο: Δ4.110
© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012