Έμβλημα Πολυτεχνείου Κρήτης
Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Facebook  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Twitter  Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο YouTube   Το Πολυτεχνείο Κρήτης στο Linkedin

Πρύτανης


Ευάγγελος Διαμαντόπουλος
[βιογραφικό]

Καθηγητής Σχολής Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

Γραφείο 152.Α05, 4ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ: +30 28210 37001
e-mail: rector<στο>central.tuc.gr

Θητεία: 01 Δεκεμβρίου 2017 έως 31 Αυγούστου 2022

Αντιπρυτάνεις

Μιχαήλ Γ. Λαγουδάκης
[βιογραφικό]

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας
Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γραφείο 149.Α05, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ: +30 28210 37002
e-mail: lagoudakis<στο>ece.tuc.gr
vice-rector-academics<στο>central.tuc.gr

Νικόλαος Καλλίθρακας-Κόντος 
[βιογραφικό]

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Καθηγητής Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

Γραφείο 149.Α04, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ: +30 28210 37004
e-mail: kalli<στο>mred.tuc.gr
vice-rector-finance<στο>central.tuc.gr

Μιχαήλ Ζερβάκης
[βιογραφικό]

Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης
Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Γραφείο 149.Α06, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ: +30 28210 37003 
e-mail: michalis<στο>display.tuc.gr
vice-rector-research<στο>central.tuc.gr 

 

Γραμματεία


Γραφείο Πρύτανη

Σοφία Μαλανδράκη, Γραμματέας

Γραφείο 152.Α06, 4ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

Τηλ.: +30 28210 37005
Fax:  +30 28210 37083
e-mail: sofia.malandraki<στο>isc.tuc.gr

 

Γραφείο Αντιπρυτάνεων

Γραφείο 149.Α02, 3ος όροφος, Α' Πτέρυγα, Κτήριο (Λ) Επιστημών, Πολυτεχνειούπολη

© Πολυτεχνείο Κρήτης 2012